Jdi na obsah Jdi na menu

Šk.rok 2016/17 - zaměstnanci

23. 8. 2016

 

        ZŠ  a MŠ Lipovec, okres Blansko, příspěvková organizace,  679 15  Lipovec 167

 školní rok  2016 /  2017

 


Pedagogičtí pracovníci – základní škola

 

Mgr.    Jana  Kolmačková           tř. uč.    1.třídy          uč. I.stupně

Mgr.    Karla  Cabalová               tř. uč.    2.třídy         uč. I.stupně

Bc.       Kateřina Janáková          tř.uč.     3.třídy         uč.I.stupně

Mgr.    Hana Plisková                  tř. uč.    4.třídy         uč. I.stupně

Mgr.    Petr Vymazal                    tř. uč.    5.třídy         uč.II. stupně    TV+Z

 

Mgr.    Kateřina  Veselá              tř. uč.    6.třídy          uč.II. stupně    ČJ+HV

Mgr.    Ivana  Hallová                 tř. uč.    7.třídy         uč. II.stupně    M+Př+Aj

Mgr.    Eva  Veselá                     tř. uč.    8.třídy         uč.II.stupně  Čj+ zákl.techniky

Mgr.    Martina  Pekárková         tř. uč.    9.třídy         uč. II.st.  syst. biol.a ekologie+chemie


 

Mgr. Eliška Korbičková       metodik  informačních a komunikačních technologií ( metodik ICT)
                                                                                                              uč.5.-12.ročníku    D-Nj
 
Mgr. Martina  Pekárová      výchovná poradkyně            
                                                                                                                                                                  
Mgr.  Hana  Buchtová         zástup. ředitelky školy a  metodička prevence    uč.II. stupně     M-Fy
 

Mgr. Jaroslava  Školařová    ředitelka školy                                              uč.5.-12.ročníku  Čj+Hv

Bc. Jana Odehnalová    asistent pedagoga ( od 1.9.2016) - autistické dítě      Jakub Kaderka 2.tř.

                                                                                         celkem  12  učitelů  + 1 asistent pedagoga

Školní družina 

Lucie  Pernicová             vychovatelka školní družiny                                                     

Mgr. Hana Plisková        vychovatelka ŠD (částečný úvazek)     

                                                                                        celkem   2  vychovatelé  

                          celkem   14 pedagogických pracovníků ZŠ (včetně asistenta pedagoga)

Mgr. Marek Halla             odchází 1.11.2016 na jiné prac.místo

Mgr. Taťána  Novotná      (učitelka na MD –  od  r. 2011 do 5.5.2017) 

Bc. Lucie Pernicová         ( vychovatelka na MD do 1.6.2018)    

 

Mateřská  škola

Bc.Blanka Zouharová             vedoucí učitelka 

Dominika  Pernicová            učitelka      

Bc.Ivana  Kolmačková          učitelka

Lenka Pernicová                   učitelka

 

Lenka  Kolmačková              školnice

Zuzana  Staňková                kuchařka  

                       celkem  6  zaměstnanců  MŠ (4 pedagogové,  2 provozní zaměstnanci)

Mgr. Lucie  Grycová             učitelka  MŠ na MD -  (od  června 2014 do 10.8.2017)            

 

Provozní zaměstnanci – základní škola

Marie  Doleželová              administrativní pracovnice, mzdová účetní

Miloslava  Koudelková       účetní (od 1.9.2013)

Jaroslava  Marková            vedoucí školního stravování

Zdeňka Tesařová                hlavní kuchařka

Jiřina  Keprtová                  kuchařka                            

Věra  Šíblová                      uklízečka

Kateřina  Jakubcová           uklízečka

Vladimír  Šíbl                      údržbář

Vlastimil  Ševčík                 topič                                                                                                                

                      9   provozních  zaměstnanců v ZŠ             ZŠ + MŠ  celkem  29 zaměstnanců