Jdi na obsah Jdi na menu

Aktuální informace

 

Pro rodiče žáků II. stupně

Vážení rodiče,

dne 25.5. 2020 schválila Vláda ČR následující opatření: „Možnost přítomnosti žáků 2. stupně ZŠ za účelem konání konzultací či třídnických hodin (dobrovolná docházka, max. 15 žáků)“. V souvislosti s tímto opatřením si Vás dovolujeme oslovit, zda budete mít, jako zákonní zástupci žáků, o tuto variantu zájem. Konzultace by byly organizovány pro každou třídu 1x týdně dle mimořádného rozvrhu. Přihlášení žáka k osobní přítomnosti ve škole od 8. června zašlete prosím na email zslipovec@email.cz do 30.5. 2020 ve tvaru: Přihlašuji - jméno a příjmení, třída. Přihlášení je závazné do 30.6. 2020 a  nelze přihlásit žáka později.

V případě, že se pro zavedení konzultací  pro žáky 2. stupně ZŠ vyjádří více jak 50 % zákonných zástupců žáků, budou probíhat konzultace, bude ZRUŠENA ONLINE VÝUKA a ZADÁVÁNÍ TÝDENNÍCH PLÁNŮ zůstane zachováno.

V případě, že se pro zavedení konzultací  pro žáky 2. stupně ZŠ vyjádří méně než jak 50 % zákonných zástupců žáků, zachováme ONLINE VÝUKU, ZADÁVÁNÍ TÝDENNÍCH PLÁNŮ a vše bude probíhat jako dosud. Individuální konzultace bude možné domlouvat s jednotlivými třídními učiteli.

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem Mgr. Tomáš Vintr, ředitel školy

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Provoz školy od 25.5. 2020 – I. stupeň

Vážení rodiče,

na základě závazných přihlášek ke vzdělávacím aktivitám žáků I. stupně od 25.5. 2020 byly sestaveny 4 vzdělávací skupiny žáků. Podrobnější informace obdrží rodiče přihlášených žáků prostřednictvím emailu od třídního učitele. Zároveň došlo ke změnám v online výuce. Věnujte prosím zvýšenou pozornost časům online výuky v týdenních plánech.

Upozorňujeme všechny rodiče přihlášených žáků, že je nutné:

Před prvním vstupem do školy odevzdat pedagogickému pracovníkovi rodičem podepsané čestné prohlášení s datem 25.5. 2020

Čestné prohlášení ke stažení zde.

Pokyny a informace o provozu školy a hygienických opatřeních platné od 25.5. 2020 naleznete zde.

Bez podepsaného prohlášení nebudou žáci do budovy školy vpuštěni.

Vstup do budovy školy doprovázejícím osobám je ZAKÁZÁN.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odhlašování obědů

Pro přihlášené děti ke školnímu stravování od 25.5.2020 do konce školního roku 2019/2020 stále platí odhlašování přes internetový portál www.strava.cz nebo u vedoucí stravování na tel: 736 776 562 (stačí i SMS).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hodnocení žáků v II. pololetí školního roku 2019/2020

Vážení rodiče,

zveřejňujeme aktuální pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Mgr. Tomáš Vintr

ředitel školy

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledky zápisu do 1. třídy

Seznam přijatých žáků k povinné školní docházce

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Domácí učení – jak to vidí rodiče?

Psychologicko-pedagogický tým z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy připravil dotazník, pomocí kterého zjišťuje, co si myslí rodiče o vzdělávání v domácím prostředí v průběhu pandemie, jak se s požadavky na výuku vypořádali a jak ji celkově řeší.

Dotazník pro rodiče je dostupný zde: https://www.surveymonkey.com/r/TQNV39X.

Vyplnění dotazníku zabere přibližně 25 minut. Odpovědi jsou zcela anonymní. Jako poděkování za čas, který rodiče dotazníku věnují, jim nabízíme 20% slevu na knihy z nakladatelství Portál.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přijímací zkoušky na střední školy

Co se týče jednotných přijímacích zkoušek, ty v tomto školním roce (2019/2020) proběhnou následovně:

Čtyřleté obory (včetně nástavbového studia) – 8. června

Víceletá gymnázia – 9. června

Více informací naleznete zde.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace pro žáky 9. třídy a jejich rodiče

Pokyny a informace o provozu školy a hygienických opatřeních

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uzavření školní tělocvičny pro sportování

 

veřejnosti a přerušení všech pronájmů

 

Na základě mimořádných opatření je od pátku 13.3. 2020 do odvolání školní tělocvična pro sportovní aktivity veřejnosti uzavřena. Rovněž jsou přerušeny veškaré pronájmy prostor.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sběr léčivých bylin

Vzhledem k současné situaci, kdy je všem doporučován pobyt na čerstvém vzduchu, vám posílám možnost trávení volného času pro dobrou věc a také s finančním ohodnocením. V příloze zasílám přehled bylin, které budou v tomto období sbírány a vykupovány. Počítejte spíš s tím, že by vám nasušené byliny zůstaly doma přes prázdniny, ale bude-li možnost, nechala bych je odvézt i  koncem června. Předání nasušených a alespoň orientačně zvážených bylin bychom domluvili individuálně na telefonu 723124646 nebo emailem pekarkova6@seznam.cz.

Nákupní ceník léčivých rostlin naleznete zde.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sběr drobných elektrozařízení

Během celého školního roku mohou žáci nosit do školy drobné (víkem popelnice procházející), nerozebrané elektrospotřebiče, které škola předává odborné firmě k ekologické likvidaci. Získáme tak body, které lze proměnit za pomůcky do vyučování, výtvarné potřeby pro děti. Elektrospotřebiče můžete předat učitelce Pekárkové.