Jdi na obsah Jdi na menu

Aktuální informace

 

Přerušení činnosti ŠD

 

Vážení zákonní zástupci žáků,

ředitel školy podle § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl po dohodě se zřizovatelem o přerušení činnosti školní družiny ve čtvrtek 6. 4. 2023 z organizačních důvodů.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis k povinné školní docházce

 

Termín zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2023/2024 byl v naší základní škole stanoven na pondělí 17. dubna 2023 od 13:00 do 16:00 hodin, náhradní termín byl stanoven na pondělí 24. dubna 2023 od 15:00 do 16:00 hodin, o záměru využít náhradní termín prosím informujte vedení školy.

Rodiče, kteří se nemohou ze závažných důvodů dostavit s dítětem k zápisu v uvedených termínech, si mohou dohodnout s ředitelem školy individuální termín zápisu na tel. č. 516 445 184, nebo je možné vyplněné dokumenty dodat také prostřednictvím datové schránky školy (ID datové schránky 8jcme2d) nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail), a to nejpozději do 24. dubna 2023.

 

Pozvánka k zápisu k povinné školní docházce

Zápis k povinné školní docházce - termíny + kritéria .docx

Zápis k povinné školní docházce - termíny + kritéria .pdf

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání .docx

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání .pdf

Žádost o odklad začátku povinné školní docházky .docx

Žádost o odklad začátku povinné školní docházky .pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pro rodiče žáků 9. třídy

 

Aktuální informace k jednotné přijímací zkoušce ve školním roce 2022/2023 naleznete v sekci Přijímací zkoušky 2022/2023.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sběrové akce ve školním roce 2022/2023

 

Sběr léčivých bylin

Prosíme všechny žáky, kteří přes prázdniny sbírali a nasušili léčivé byliny, aby je přinesli do 20.9. do kabinetu hlavní budova 2. patro – uč. Pekárková, aby tyto mohly být odvezeny.

Dále po celý školní rok bude probíhat sběr léčivých bylin dle nákupního ceníku firmy LEROS. Ceník je platný do 31.3.2023.

 

Sběr sušené pomerančové a citronové kůry

Tento sběr probíhá v průběhu celého školního roku. Zváženou, usušenou kůru můžete odevzdávat ve druhém patře hlavní budovy školy – kabinet učitelka Pekárková. Nasušené byliny ukládejte do sáčků opatřených lístečkem se jménem žáka a třídou. Peníze za byliny se vyplácí až po jejich předání firmě LEROS.                        

 

Aktuální ceník vykupovaných bylin.

 

Sběr vybitých baterií

Tento sběr bude probíhat také v průběhu celého školního roku. Tentokrát nepůjde o soutěž, ale o dobrou věc, kterou každý z nás může udělat pro ochranu životního prostředí, konkrétně nakládání s odpady. Nevybíráme – rezavé, rozbité nebo tekoucí baterie, autobaterie, baterie z průmyslových aplikací.

Vybité baterie můžete nosit paní učitelce Pekárkové do 2. patra hlavní budovy školy.

 

Sběr drobného nerozebraného elektroodpadu

Proběhnou dvě akce – podzimní sběrová kampaň – od 12. 9. do 12. 10. 2022 a jarní sběrová kampaň v březnu – bude upřesněno, kdy je možné odevzdat ve škole k další recyklaci drobné elektrozařízení. Patří sem – např. rádia, mp3 přehrávače, diskmany, walkmany, kalkulačky, telefony, drobné počítačové vybavení, elektrické hračky, elektrické hudební nástroje, fény, žehličky, elektrické holicí strojky, mixéry, vysavače, mikrovlnné trouby, toustovače, rychlovarné konvice, veškeré elektrické ruční nářadí a další. Všechna tato zařízení musí být kompletní.

Tento výše uvedený elektroodpad můžete předat paní učitelce Pekárkové, ale pouze v termínech uvedených výše. Děkuji za pochopení a těším se, že společně zvládneme udělat něco prospěšného pro naši přírodu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Přehled školních potřeb na výuku pro

 

žáky na školní rok 2022/2023

 

Vzhledem k aktuální ekonomické situaci (inflaci) nebude od školního roku 2022/2023 škola zajišťovat nákup školních potřeb pro žáky. Žádáme zákonné zástupce žáků o zakoupení školních potřeb dle zveřejněných seznamů během letních prázdnin.

Školní potřeby - 1. třída na školní rok 2022-2023 .docx

Školní potřeby - 1. třída na školní rok 2022-2023 .pdf

Školní potřeby - 2. třída na školní rok 2022-2023 .docx

Školní potřeby - 2. třída na školní rok 2022-2023 .pdf

Školní potřeby - 3. třída na školní rok 2022-2023 .docx

Školní potřeby - 3. třída na školní rok 2022-2023 .pdf

Školní potřeby - 4. třída na školní rok 2022-2023 .docx

Školní potřeby - 4. třída na školní rok 2022-2023 .pdf

Školní potřeby - 5. třída na školní rok 2022-2023 .docx

Školní potřeby - 5. třída na školní rok 2022-2023 .pdf

Přehled sešitů a pomůcek pro žáky II. stupně na školní rok .docx

Přehled sešitů a pomůcek pro žáky II. stupně na školní rok .pdf

Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Tomáš Vintr, ředitel školy

Aktualizováno dne 12. 7. 2022

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KNIHOBOX „KaČka“

 

V rámci zvýšení zájmu o čtenářství a rozšíření obecného kulturního povědomí žáků naší školy jsme v I. patře hlavní budovy školy umístili volně přístupný KNIHOBOX.

KNIHOBOX dostal název KaČka.

 

KaČka = Knihy a Časopisy z knihovny

 

Do KNIHOBOXU KaČka mohou přispívat všichni žáci a zaměstnanci školy časopisy a knihami. Při poskytnutí časopisu nebo knihy ostatním je nutné počítat s možností ztráty, takže je vhodné vkládat do KNIHOBOXU pouze takové časopisy a knihy, které lze postrádat!

Následně si všichni mohou časopisy a knihy půjčovat dle pravidel výpůjčky.

Pravidla výpůjčky:

 

PŮJČ SI! → VRAŤ! → PŘINES NOVÉ!

 

Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Tomáš Vintr, ředitel školy

Aktualizováno dne 14. 6. 2022

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------