Jdi na obsah Jdi na menu

Aktuální informace

 

Školní řád - změna

Vážení zákonní zástupci žáků,

od 4. 1. 2022 platí nový školní řád. Dokument naleznete zde.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Preventivní testování žáků školy na onemocnění COVID-19

 

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. prosince 2021 bude testování žáků na naší škole od 3. ledna 2022 probíhat následovně:

 

V období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 bude prováděno testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek (v případě absence ihned po příchodu do školy).

 

V období od 17. ledna 2022 bude prováděno testování žáků 1x v týdnu, a to vždy v pondělí (v případě absence ihned po příchodu do školy).

                                                                                    

Testování se týká všech žáků – tzn. i těch, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci.

 

Pokud se žák odmítne účastnit povinného testování, bude se moci v době platnosti opatření účastnit prezenční výuky za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví:

 

  • povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole (i v průběhu výuky), ve venkovních prostorech, pokud není možné dodržet rozestup 1,5 metru, 
  • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, 
  • nesmí zpívat, pokud nelze od ostatních osob dodržet odstup 2 m, 
  • po dobu svačiny (o velké přestávce) a oběda, žák musí v průběhu konzumace sedět ve své lavici, nebo u stolu ve školní jídelně a dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru

 

Na základě informací Ministerstva zdravotnictví je umožněno používání vlastního antigenního testu a akceptování jeho výsledku za následujících podmínek:

 

  • zákonný zástupce ručí za správné skladování testu, dle pokynů výrobce,
  • žák ví, jak má s testem pracovat,
  • zákonný zástupce/žák při prvním testování doloží dokument, na kterém je v seznamu povolených testů Ministerstva zdravotnictví vyznačený jeho test.

 

V případě testování žáků 1. - 3. ročníku 1. stupně ZŠ je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce).

 

Informační leták pro rodiče

 

Mimořádné opatření Ministarstva zdravotnictví č. j.: MZDR 14600/2021-26/MIN/KAN účinným od 3. ledna 2022.

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Tomáš Vintr, ředitel školy

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A jsme první …

 

Součástí výuky na naší škole je i využívání interaktivního programu ALF pro tvorbu zábavných testů, zadávání úkolů žákům a zábavné procvičování učiva.

V termínu od 15. října do 15. prosince 2021 se konalo 2. kolo soutěže Alfiáda v níž žáci sbírali body za správné odpovědi v testech zadávaných učiteli. Do soutěže se zapojilo celkem 119 škol z celé ČR a naše škola obhajovala 2. místo z 1. kola soutěže. Vynaložené úsilí žáků a učitelů naší školy se vyplatilo a celou soutěž jsme vyhráli. Odměnou za 1. místo je interaktivní tabule GAOKE, kterou využijeme pro zkvalitnění výuky na naší škole.

I v druhé kategorii – soutěži tříd, jsme si vedli výborně. Ze 754 zapojených tříd se naši deváťáci umístili na skvělém 2. místě. Čeká na ně tedy výhra ve formě značkových ručníků a batohů pro celou třídu. Ostatní třídy se nenechali zahanbit a ve velké konkurenci obsadily přední pozice: 6. třída – 12. místo, 8. třída – 15. místo, 3. třída – 17. místo, 5. třída - 18. místo, 7. třída – 34. místo.

Všem žákům a učitelům děkuji za výbornou prezentaci naší školy.

Více informací o programu ALF a soutěži Alfiáda naleznete na následujících odkazech: program ALF, soutěž Alfiáda.

Pevně věřím, že využívání tohoto programu nám pomáhá zkvalitňovat výuku na naší škole.   

Mgr. Tomáš Vintr, ředitel školy

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sběrové akce ve školním roce 2021/2022

Podrobné informace ke sběrovým akcím v aktuálním školním roce naleznete zde.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kroužky ve školním roce 2021/2022

V současné době nabídku kroužků připravujeme.

Předpokládaný začátek činnosti kroužků je od měsíce října.

 

Nabídka kroužků spolupracujících organizací

V případě zájmu o následující kroužky kontaktujte přímo provozující kroužku, NE školu!!!

Gymnastika pro školy a školky - více informací naleznete zde.

Angličtina on-line (doučování angličtiny) - více informací naleznete zde.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Provoz školy ve školním roce 2021/2022

Informace k mimořádným opatření vzhledem ke COVID-19 a testování

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2021/2022

Podrobné informace naleznete zde.

Mgr. Tomáš Vintr, ředitel školy

Aktualizováno dne 2. 12. 2021