Jdi na obsah Jdi na menu

Aktuální informace

 

Nabídka zaměstnání

 

Základní škola a Mateřská škola Lipovec, okres Blansko, přijme od školního roku 2020/2021

 

asistenta/asistentku pedagoga

 

k žákovi do 6. třídy na 0,75 úvazku.

Podmínkou přijetí je splnění kvalifikačních předpokladů dle zákona č. 563/2004 Sb.

V případě zájmu nám, prosím, zašlete Váš strukturovaný životopis na naši e-mailovou adresu: zslipovec@email.cz

Pro další informace nás můžete kontaktovat i telefonicky.

Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Vintr, ředitel školy, tel. 516 445 184, 603 228 081.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přerušení provozu MŠ, ŠD a ŠJ

 

V souladu s ustanovením § 3 odst. 2 vyhlášky č. 43/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů bude přerušen provoz mateřské školy v termínu od 13.7. 2020 do 31.8. 2020.

V souladu s ustanovením § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání bude přerušena činnost školní družiny v termínu od 1.7. 2020 do 31.8. 2020.

Školní jídelna bude vařit pro cizí strávníky do 30.6. 2020.

 

Provoz MŠ a činnost ŠD bude opětovně zahájena 1.9. 2020.

Provoz ŠJ bude opětovně zahájen 17.8. 2020 pro cizí strávníky a 1.9. 2020 pro žáky školy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace k ukončení školního roku 2019/2020

 

Vážení rodiče, žáci, pedagogové, nejdříve vám chci všem poděkovat za spolupráci při distančním a online vzdělávání žáků během uzavření školy. Ocitli jsme se v situaci, na kterou nikdo z nás nebyl připraven. Díky úsilí pedagogů, snaze žáků a spolupráci rodičů se nám podařilo toto období zvládnout. Všem vám za to patří velké poděkování. Konec tohoto podivného školního roku se blíží ke svému závěru a k vydání vysvědčení.

Vydávání vysvědčení proběhne dne 30.6. 2020 na předem stanovených místech v blízkém okolí školy. Třídní učitelé informují zákonné zástupce o místě a přesném čase vydávání vysvědčení. Oběd pro žáky není v tento den zajištěn. Pokud si některý z žáků nedojde pro vysvědčení, může si je vyzvednout o prázdninách v sekretariátu školy každé pondělí od 8 do 12 hodin.

Nový školní rok 2020/2021 začíná v úterý 1. září v 8 hodin v tělocvičně školy.

Aktuální informace k novému školnímu roku budou průběžně aktualizovány na webových stránkách školy.

Mgr. Tomáš Vintr, ředitel školy

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přihlášky do školní družiny na školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

přihlášení do školní družiny na školní rok 2020/2021 proběhne v termínu od 10. do 25. června 2020. Zápisní lístky prosím vyplňte a odevzdejte do školy. Možnosti odevzdání: elektronicky emailem, osobně nebo do schránky školy. Součástí zápisního lístku jsou i podrobné informace, které si ponechejte.

Zápisní lístek naleznete zde.

Pernicová  Lucie, ŠD

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hodnocení žáků v II. pololetí školního roku 2019/2020

Vážení rodiče,

zveřejňujeme aktuální pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Mgr. Tomáš Vintr

ředitel školy

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uzavření školní tělocvičny

 

Z důvodu rekonstrukce osvětlení je tělocvična od 1.7. 2020 uzavřena.