Jdi na obsah Jdi na menu

Aktuální informace

 

Ředitelské volno 2. 12. 2021

 

Na základě § 24 odst. 2) zákona 561/2004 Sb. v platném znění vyhlašuji na čtvrtek 2. prosince 2021

ředitelské volno v základní škole z technických důvodů (přerušení dodávky elektrické energie).

Na základě § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání bude dne 2. prosince 2021 přerušena činnost školní družiny.

Školní jídelna bude mimo provoz, obědy budou automaticky odhlášeny.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Tomáš Vintr, ředitel školy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Preventivní testování žáků školy na onemocnění COVID-19

 

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví na období od 22. listopadu do 5. prosince 2021 proběhne v naší škole 22. a 29. listopadu 2021 testování žáků školy na onemocnění COVID-19.

 

Všichni žáci školy budou preventivně testováni na onemocnění COVID-19 ihned po příchodu do školy v pondělí 22. 11. a v pondělí 29. 11., v případě absence ihned po příchodu do školy.

 

Žáci se budou testovat samoodběrem antigenními testy SEJOY, přítomný pedagog bude vykonávat dohled.

 

Na základě informací Ministerstva zdravotnictví je umožněno používání vlastního antigenního testu a akceptování jeho výsledku za následujících podmínek:

  • zákonný zástupce ručí za správné skladování testu, dle pokynů výrobce,
  • žák ví, jak má s testem pracovat,
  • zákonný zástupce/žák při prvním testování doloží dokument, na kterém je v seznamu povolených testů Ministerstva zdravotnictví vyznačený jeho test.

V případě testování žáků 1. - 3. ročníku 1. stupně ZŠ je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce).

 

Testování nepodstupují žáci, kteří doloží potvrzení o splnění podmínek OTN:

  • minimálně 14 dnů po plně dokončeném očkování,
  • po prodělání onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na COVID-19),
  • negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.  

 

Pokud se žák odmítne účastnit povinného testování, bude se moci v době platnosti opatření (do 5. 12. 2021) účastnit prezenční výuky za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví:

  • povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole (i v průběhu výuky), ve venkovních prostorech, pokud není možné dodržet rozestup 1,5 metru, 
  • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, 
  • nesmí zpívat, pokud nelze od ostatních osob dodržet odstup 2 m, 
  • po dobu svačiny (o velké přestávce) a oběda, žák musí v průběhu konzumace sedět ve své lavici, nebo u stolu ve školní jídelně a dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy za školní rok 2020/2021

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledky voleb do školské rady - zástupci zákonných zástupců žáků

 

Ve čtvrtek dne 11. 11. 2021 se uskutečnily v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a volebním řádem, který vydal zřizovatel, volby do školské rady z řad zákonných zástupců žáků školy.

 

Pořadí kandidátů podle získaných hlasů (odevzdáno 51 hlasovacích lístků):

Mgr. Magda Slouková, Rozstání, zdravotní sestra - 26 hlasů

Mgr. Anna Musilová, Lipovec, učitelka - 20 hlasů 

Helena Sehnalová, Senetářov, účetní - 18 hlasů

Marta Pernicová, Lipovec, asistentka vedoucího výroby - 14 hlasů

Mgr. Ivana Maršálková, Otinoves, učitelka - 13 hlasů

Bc. Nika Mazániková, Lipovec 43, koordinátor propag. aktivit v NO - 11 hlasů

 

Celkem odevzdáno hlasovacích lístků:    51

Platných hlasovacích lístků  :                   51

Kandidáti uvedení na prvních třech místech výsledkové listiny se stávají členy školské rady. Kandidáti, kteří se nestali členy, se stávají náhradníky.

Děkujeme všem zákonným zástupcům, kteří se zúčastnili voleb.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sběrové akce ve školním roce 2021/2022

Podrobné informace ke sběrovým akcím v aktuálním školním roce naleznete zde.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kroužky ve školním roce 2021/2022

V současné době nabídku kroužků připravujeme.

Předpokládaný začátek činnosti kroužků je od měsíce října.

 

Nabídka kroužků spolupracujících organizací

V případě zájmu o následující kroužky kontaktujte přímo provozující kroužku, NE školu!!!

Gymnastika pro školy a školky - více informací naleznete zde.

Angličtina on-line (doučování angličtiny) - více informací naleznete zde.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Provoz školy ve školním roce 2021/2022

Informace k mimořádným opatření vzhledem ke COVID-19 a testování

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2021/2022

Podrobné informace naleznete zde.

Mgr. Tomáš Vintr, ředitel školy

Aktualizováno dne 4. 11. 2021