Jdi na obsah Jdi na menu

Jednotná přijímací zkouška 2021

Veškeré informace o přijímací zkoušce ke stažení zde (.docx)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizace školního roku 2020/2021

 

Období od 14. října do 30. října

 

Nová pravidla pro výuku a činnost školy jsou stanovena na základě krizových opatření vlády ze dne 12. 10. 2020. 

Od středy 14. 10. 2020 do pátku 23. 10. 2020 se žáci 1. - 9. třídy nemohou osobně účastnit výuky ve škole. Škola bude uzavřena, školní družina nebude v provozu. Žáci se budou účastnit distančního vzdělávání z domova. 

Bližší informace k distanční výuce obdrží rodiče i žáci prostřednictvím emailu.

Distanční výuka je hodnocena podle Pravidel pro hodnocení vzdělávání žáků platných od 1.9. 2018. Váhu známky určuje vyučující s přihlédnutím ke specifikům domácí práce.

Obědy a svačiny budou v období distanční výuky třídy automaticky odhlášeny.

 

Týden od 26. října do 30. října

Neprobíhá výuka, škola je uzavřena. Školní družina a školní jídelna není v provozu. 

V pondělí 26. 10. 2020 a v úterý 27. 10. 2020 jsou z nařízení MŠMT stanoveny jako dny volna, kdy se žáci školy nebudou osobně účastnit výuky ve škole, ani nebude probíhat distanční vzdělávání.

 

Pondělí 26. října                              den volna

Úterý 27. října                                  den volna

Středa 28. října                                státní svátek

Čtvrtek 29. října                               podzimní prázdniny

Pátek 30. října                                  podzimní prázdniny

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Provoz školy ve školním roce 2020/2021

 

vzhledem ke Covid-19 - aktuální informace k 5.10. 2020

 

Od 18. 9. 2020 do odvolání je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech společných vnitřních prostorách školy, žáci 6. - 9. třídy mají povinnost nosit roušky i v učebnách v průběhu výuky a o přestávce. 

Od 5. 10. 2020 do 18. 10.2020 je z výuky vyřazen zpěv.

Od 5. 10. 2020 do 18. 10.2020 jsou z výuky žáků 6. - 9. třídy vyřazeny sportovní aktivity v tělocvičně i venku. Výuka tělesné výchovy bude v daných ročnících nahrazena jinými aktivitami nebo venkovními procházkami.

Od 5. 10. 2020 do 18. 10.2020 je omezen počet osob v zájmových kroužcích na 10.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rodilý mluvčí v hodinách AJ

 

V letošním školním roce naše škola využila nabídku firmy TLC Kids, s.r.o. Na základě smlouvy bude ve škole vyučovat 1x měsíčně od 5. třídy rodilý mluvčí  – zahraniční lektoři anglického jazyka. Náklady na jednu vyučovací hodinu jsou 600 Kč a bude je hradit MAS Moravský kras. Děkujeme.

Osvědčení školy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sběrové akce ve školním roce 2020/2021

 

Sběr vybitých baterií a drobného elektroodpadu

I v tomto školní roce probíhá ve škole sběr vybitých baterií a drobného nerozebraného elektroodpadu. Tentokrát byla vyhlášena soutěž mezi školami v celé České republice a odměnou jsou poukázky na nákup do řetězce Kaufland. Žáci mohou přinášet baterie a drobný elektroodpad do školy přímo do mého kabinetu (Pekárková – 2. patro hlavní budova) nebo předat třídnímu učiteli. Sběr probíhá po celý školní rok.

Upozornění – drobný nerozebraný elektroodpad představují například – žehličky a kulmy na vlasy, fény, malé elektro hračky, rychlovarné konvice, šlehače, rádia, mp3 přehrávače, walkmany, kalkulačky, telefony, drobné počítačové vybavení, elektrické hudební nástroje, žehličky, elektrické holicí strojky, mixéry, toustovače, veškeré elektrické ruční nářadí a další.

Sběr léčivých bylin

Od září 2020 do června 2020 je možné sbírat a sušit pomerančovou a citronovou kůru. Po odvozu do firmy LEROS Strážnice obdrží žáci peněžní odměnu dle aktuálního výkupního ceníku. Každý žák může sbírat sám za sebe. Usušenou, zváženou kůru můžete průběžně nosit do školy – učitelka Pekárková – 2. patro hlavní budova.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Povinné nošení roušek ve škole

 

Od 18. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol včetně učeben. Ochrana dýchacích cest u žáků a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv...). 

 

Výjimka z povinnosti nošení roušek ve společných prostorách školy se vztah.uje na:

 • žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně základních škol mimo společné prostory škol (tedy např. je povinnost nosit roušku na chodbách, toaletách, v šatnách nebo jídelnách, naopak není povinnost nosit roušku v učebnách)
 • děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole.

 

Vzhledem k tomu, že jsou žáci ve škole poměrně dlouhou dobu, doporučujeme rodičům:

1) Vybavit dítě více kusy čistých roušek.

2) Vybavit dítě sáčkem (platovou krabičkou) na použité roušky, sáčkem (platovou krabičkou) s čistými rouškami.

 

Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Tomáš Vintr

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

v souvislosti s COVID – 19 zveřejňujeme informace k novému školnímu roku 2020/2021.

 

Provozní informace:

 

V souvislosti s COVID-19 jsou zavedena následující opatření:

 • vstup do budovy školy je povolen pouze s ochrannou dýchacích cest
 • po příchodu do budovy školy provede každý dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole
 • je třeba dodržovat bezpečné osoušení rukou – ručníky na jedno použití jsou dispozici
 • je třeba dodržovat zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do VLASTNÍHO jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce
 • bude prováděno časté větrání všech prostor
 • bude prováděn úklid a dezinfekce všech prostor a míst dle doporučení MŠMT
 • osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit
 • je omezen pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy školy
 • jestliže žák při příchodu do školy bude jevit příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) nebude vpuštěn do budovy školy a bude ihned kontaktován zákonný zástupce
 • pokud se příznaky infekčního onemocnění projeví u žáka během vyučování, dojde neprodleně k poskytnutí roušky a k izolaci žáka od ostatních přítomných ve škole a k okamžitému informování zákonného zástupce žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy
 • v obou uvedených případech má zákonný zástupce povinnost telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu

 

 • Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné skupiny/třídy/oddělení. Prezenční výuka žáků přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání
 • Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.

 

Školní jídelna

 • K přihlášení ke školnímu stravování ve školním roce 2020/2021 je nutné vyplnit přihlášku.
 • Pro přihlášené žáky jsou obědy vydávány od 1.9. 2020.
 • Svačiny pro žáky jsou řešení – informace obdrží zákonní zástupci později.
 • Kontakt: +420 605 977 207
 • Více informaci naleznete na webových stránkách školy – www.zslipovec.cz.  

 

Školní družina

 • Přihlašování žáků do školní družiny je možné od 25.8. do 31.8. 2020.
 • Zápisní lístky naleznete na webových stránkách školy – www.zslipovec.cz.  Vyplněné zápisní lístky odevzdejte do školy. Možnosti odevzdání: elektronicky emailem, osobně nebo do schránky školy. Součástí zápisního lístku jsou i podrobné informace, které si ponechejte.
 • Pro přihlášené žáky je školní družina v provozu od 1.9. 2020 do 16 hodin.
 • 1.9. 2020 obdrží prohlášení žáci informaci o vyzvedávání a odchodu žáků ze školní družiny, které je třeba dodržovat.

Děkujeme za spolupráci

Mgr. Tomáš Vintr, ředitel školy

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizace obědů ve školním roce

 

2020/2021

 

 

11.30 – 11.40

11.50 – 12.10

12.25 – 12.40

12.50 – 13.10

13.20 – 13.40

Pondělí

8. + 9. třída

1. třída

2. + 3. + 4. + 5. třída

7. třída  

1. skupina

6. + 7. třída

2. skupina

Úterý  

8. + 9. třída

1. třída

2. + 3. + 4. + 5. třída

7. třída

6. třída

Středa

8. + 9. třída

1. + 2. třída

3. + 4. + 5. třída

------------------

6. + 7. třída

Čtvrtek

8. + 9. třída

1. + 2. třída

3. + 4. + 5. třída

6. třída

chlapci

7. třída + 6. třída dívky

Pátek

8. + 9. třída

1. + 2. třída

3. + 4. + 5. třída

7. třída + 6. třída

dívky

6. třída

chlapci

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------