Jdi na obsah Jdi na menu

Aktuální informace

 

Sběr starého papíru

Vážení rodiče,

už na jaře tohoto roku jsme Vás informovali, že výkupní ceny starého papíru jsou velice nízké. Tato situace bohužel pokračuje i na podzim, takže jsme nuceni tradiční soutěž tříd ve sběru starého papíru ZRUŠIT. Pokud se chcete nashromážděného papíru zbavit, můžete ho dovést do 30.9. 2020 do školy. Sběrné místo je ve školním dvoře u prosklených dvěří. V případě většího množství nás prosím předem informujte na telefonním čísle 516 445 184.

Vybraná finanční částka bude použita na nákup učebnic a pomůcek do vyučování.

Děkujeme za spolupráci.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sběrové akce ve školním roce 2020/2021

 

Sběr vybitých baterií a drobného elektroodpadu

I v tomto školní roce probíhá ve škole sběr vybitých baterií a drobného nerozebraného elektroodpadu. Tentokrát byla vyhlášena soutěž mezi školami v celé České republice a odměnou jsou poukázky na nákup do řetězce Kaufland. Žáci mohou přinášet baterie a drobný elektroodpad do školy přímo do mého kabinetu (Pekárková – 2. patro hlavní budova) nebo předat třídnímu učiteli. Sběr probíhá po celý školní rok.

Upozornění – drobný nerozebraný elektroodpad představují například – žehličky a kulmy na vlasy, fény, malé elektro hračky, rychlovarné konvice, šlehače, rádia, mp3 přehrávače, walkmany, kalkulačky, telefony, drobné počítačové vybavení, elektrické hudební nástroje, žehličky, elektrické holicí strojky, mixéry, toustovače, veškeré elektrické ruční nářadí a další.

Sběr léčivých bylin

Od září 2020 do června 2020 je možné sbírat a sušit pomerančovou a citronovou kůru. Po odvozu do firmy LEROS Strážnice obdrží žáci peněžní odměnu dle aktuálního výkupního ceníku. Každý žák může sbírat sám za sebe. Usušenou, zváženou kůru můžete průběžně nosit do školy – učitelka Pekárková – 2. patro hlavní budova.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Povinné nošení roušek ve škole

 

Od 18. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol včetně učeben. Ochrana dýchacích cest u žáků a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv...). 

 

Výjimka z povinnosti nošení roušek ve společných prostorách školy se vztah.uje na:

 • žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně základních škol mimo společné prostory škol (tedy např. je povinnost nosit roušku na chodbách, toaletách, v šatnách nebo jídelnách, naopak není povinnost nosit roušku v učebnách)
 • děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole.

 

Vzhledem k tomu, že jsou žáci ve škole poměrně dlouhou dobu, doporučujeme rodičům:

1) Vybavit dítě více kusy čistých roušek.

2) Vybavit dítě sáčkem (platovou krabičkou) na použité roušky, sáčkem (platovou krabičkou) s čistými rouškami.

 

Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Tomáš Vintr

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

v souvislosti s COVID – 19 zveřejňujeme informace k novému školnímu roku 2020/2021.

 

Provozní informace:

 

V souvislosti s COVID-19 jsou zavedena následující opatření:

 • vstup do budovy školy je povolen pouze s ochrannou dýchacích cest
 • po příchodu do budovy školy provede každý dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole
 • je třeba dodržovat bezpečné osoušení rukou – ručníky na jedno použití jsou dispozici
 • je třeba dodržovat zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do VLASTNÍHO jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce
 • bude prováděno časté větrání všech prostor
 • bude prováděn úklid a dezinfekce všech prostor a míst dle doporučení MŠMT
 • osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit
 • je omezen pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy školy
 • jestliže žák při příchodu do školy bude jevit příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) nebude vpuštěn do budovy školy a bude ihned kontaktován zákonný zástupce
 • pokud se příznaky infekčního onemocnění projeví u žáka během vyučování, dojde neprodleně k poskytnutí roušky a k izolaci žáka od ostatních přítomných ve škole a k okamžitému informování zákonného zástupce žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy
 • v obou uvedených případech má zákonný zástupce povinnost telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu

 

 • Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné skupiny/třídy/oddělení. Prezenční výuka žáků přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání
 • Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.

 

Školní jídelna

 • K přihlášení ke školnímu stravování ve školním roce 2020/2021 je nutné vyplnit přihlášku.
 • Pro přihlášené žáky jsou obědy vydávány od 1.9. 2020.
 • Svačiny pro žáky jsou řešení – informace obdrží zákonní zástupci později.
 • Kontakt: +420 605 977 207
 • Více informaci naleznete na webových stránkách školy – www.zslipovec.cz.  

 

Školní družina

 • Přihlašování žáků do školní družiny je možné od 25.8. do 31.8. 2020.
 • Zápisní lístky naleznete na webových stránkách školy – www.zslipovec.cz.  Vyplněné zápisní lístky odevzdejte do školy. Možnosti odevzdání: elektronicky emailem, osobně nebo do schránky školy. Součástí zápisního lístku jsou i podrobné informace, které si ponechejte.
 • Pro přihlášené žáky je školní družina v provozu od 1.9. 2020 do 16 hodin.
 • 1.9. 2020 obdrží prohlášení žáci informaci o vyzvedávání a odchodu žáků ze školní družiny, které je třeba dodržovat.

Děkujeme za spolupráci

Mgr. Tomáš Vintr, ředitel školy

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizece obědů ve školním roce

 

2020/2021

 

 

11.30 – 11.40

11.50 – 12.10

12.25 – 12.40

12.50 – 13.10

13.20 – 13.40

Pondělí

8. + 9. třída

1. třída

2. + 3. + 4. + 5. třída

7. třída  

1. skupina

6. + 7. třída

2. skupina

Úterý  

8. + 9. třída

1. třída

2. + 3. + 4. + 5. třída

7. třída

6. třída

Středa

8. + 9. třída

1. + 2. třída

3. + 4. + 5. třída

------------------

6. + 7. třída

Čtvrtek

8. + 9. třída

1. + 2. třída

3. + 4. + 5. třída

6. třída

chlapci

7. třída + 6. třída dívky

Pátek

8. + 9. třída

1. + 2. třída

3. + 4. + 5. třída

7. třída + 6. třída

dívky

6. třída

chlapci

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školní jídelna

 

Pokyny a informace k přihlášení stravování

na školní rok 2020/2021

 

Vážení rodiče,

k přihlášení ke stravování je vždy strávník povinen vyplnit přihlášku ke stravování. Zájemci o stravování ve školní jídelně ve školním roce 2020/2021 pro základní i mateřskou školu se nově budou přihlašovat v přípravném týdnu ve dnech 24.8. -  31.8. 2020 v kanceláři vedoucí školní jídelny.

Provozní doba v tomto týdnu:

Po:    8:00  -     12:00

Út:    8:00  -     12:00

St:    11:00 -     15:00

Čt:    8:00   -    12:00

Pá:    8:00   -    12:00

 

Přihlášku můžete vytisknout a vyplnit doma nebo u vedoucí školní jídelny.

PROSÍME RODIČE O ČITELNÉ A DŮKLADNÉ VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠEK VČETNĚ KONTAKTU NA ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE (tel. číslo i e-mail!), ČÍSLA ÚČTU, TŘÍDY, KTEROU DÍTĚ BUDE NAVŠTĚVOVAT A DATUMU NAROZENÍ!

Odevzdáním přihlášky je strávník závazně přihlášen ke každodennímu odběru stravy po celý školní rok, pokud je školní zařízení, které strávník navštěvuje v provozu. Pokud se strávník nebo zákonný zástupce rozhodne zrušit odebírání obědů v průběhu školního roku, je povinen doručit do ŠJ písemné prohlášení o ukončení stravování.

Noví strávníci si mohou vyzvednout čip (vratná záloha 130 Kč) v kanceláři školní jídelny od 1.9. 2020.

Přihlášky na svačinky v ZŠ na školní rok 2020/2021 rozdáme dětem první školní den 1.9. 2020 a podle zájmu se začnou vydávat od 7.9. 2020.

Přihláška ke stravování - ZŠ zde.

Přihláška ke stravování - ZŠ svačiny zde.

Přihláška ke stravování - MŠ zde.

                                                                                                 vedoucí ŠJ

                                                                                                       +420 605 977 207

                                                                                                jidelna.lipovec@centrum.cz

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------