Jdi na obsah Jdi na menu

Školní družina

Plán činnosti ve školní družině na školní rok 2019– 2020

 

 

Seznamovací  ZÁŘÍ                                                                Motto: Zamávejme létu, aneb škola volá J

 

Odpočinková činnost

- rozhovory s dětmi o zážitcích z prázdnin

- poslech pohádek a příběhů

- povídání o přírodě, podporování vztahů dětí k přírodě

- seznamovací hry

- kreslení a vybarvování omalovánek

- hry na rozvoj jemné motoriky

- stolní hry dle výběru dětí, hry s hračkami

- hry na procvičování paměti a postřehu, didaktické hry

- filmotéka – promítání pohádek a animovaných filmů pro děti

 

Rekreační činnost

- vycházky do přírody a po okolí školy spojené s procvičováním správného chování při přecházení silnice, při chůzi po chodníku, také věnujeme pozornost dopravním značkám

- vycházky s námětovými hrami ve volné přírodě

- pohybové hry na školní zahradě

- tematické hry a dramatizace her

 

 

 

Zájmová činnost

- pracovní- vystřihování a vytrhávání z papíru, lepení

- stavění z konstrukčních stavebnic, prostorové stavby

- estetická- malování a kreslení zážitků z prázdnin, téma – dopravní prostředek, škola

- kamarádi kolem nás

- sportovní a turistická – pohybové a míčové hry na hřišti a v přírodě, výpravy za poznáním

 

 

 

Příprava na vyučování

- didaktické hry

- poučení o správném a slušném chování k sobě

navzájem, učitelům, zaměstnancům školy

- podrobné seznámení s řádem školní družiny

- udržujeme pořádek ve školní tašce, na svém místě, v celém objektu školy

- výukové programy na PC, práce s internetem, práce ve WORDU, interaktivní tabule – interaktivní hry k tématu

- jazyková a literární výchova – pranostiky, hádanky, přísloví, rozšiřování slovní zásoby, rýmy

 

 

 

 

Vybarvený ŘÍJEN                                                                                Motto: Podzim krásné barvy míchá J

 

 Odpočinková činnost

- sběr přírodnin – kaštany, žaludy, šustí, listy

- četba knih se strašidly

- práce s dětským časopisem

- poslech pohádek a příběhů

- stolní hry dle výběru dětí, hry s hračkami

- práce s ohraničenou plochou- vybarvování, doplňování, předtištěné omalovánky s tématikou podzimu

- filmotéka – promítání pohádek a animovaných filmů pro děti

 

Rekreační činnost

- turistické vycházky do přírody spojené s pozorováním změn v přírodě, práce na poli

- vycházky po okolí školy

- hry na školní zahradě

- výroba draků

- pouštění draka – drakiáda

- výstava papírových draků

 

 

Zájmová činnost

- pracovní -zpracování přírodnin

- podzimní výzdoba školy

- práce s plastelínou – modelujeme ovoce

- sportovní- hry s míčem (házení, chytání, na třetího, přehazovaná, kopaná)

- závodivé hry na hřišti a v přírodě

- skákání přes švihadlo

- hudební – poslech hudby

 

 

Příprava na vyučování

- didaktické hry na procvičení paměti, pozornosti, postřehu, kombinačních schopností

- jazyková a literární výchova – pranostiky, hádanky, přísloví, rozšiřování slovní zásoby, rýmy

- výukové programy na PC, práce s internetem, práce ve WORDU, interaktivní tabule – interaktivní hry k tématu

- dramatizace pohádky

 

 

 

 

 

 

 

 

Posmutnělý LISTOPAD                                                     Motto: Duchové a strašidla zopakují pravidla J

 

Odpočinková činnost

- procházky podzimní přírodou

- hry na počítači

- poslech písniček a pohádek na CD

- společenské a stolní hry dle vlastního výběru

- stolní hry dle výběru dětí, hry s hračkami

- filmotéka – promítání pohádek a animovaných filmů pro děti

 

Rekreační činnost

- vycházky do přírody spojené s hrami a pozorováním přírody

- pouštění draků

- hry v tělocvičně

 

 

Zájmová činnost

- pracovní a estetická- adventní tvoření, práce s přírodním materiálem, drobným materiálem

- hry s barvami – zapouštění a rozpíjení v klovatině

- výroba lampiónů, zpracování dýní, výroba strašidílek z okrasných dýní

- „Milí Ježíšku, nejvíce si přeji……“ dopis, povídání, dramatizace a kresba

- sportovní- hry v tělocvičně

- cvičení s hudbou

- hudební – poslech hudebních pohádek, pěvecká soutěž

- DUŠIČKY – vycházka na hřbitov

- svátek Sv.Martina 11.11. – hledáme a čteme pranostiky a seznámíme se s legendou o sv.Martinovi – práce na PC

 

 

Příprava na vyučování

- hry na procvičování kombinačních schopností, rychlosti

- výukové programy na PC, práce s internetem, práce ve WORDU, interaktivní tabule – interaktivní hry k tématu

- upevňování a rozšiřování znalostí z prvouky

- jazyková a literární výchova – pranostiky, hádanky, přísloví, rozšiřování slovní zásoby, rýmy

 

 

 

 

 

Sváteční PROSINEC                                          Motto: Čas přání, zázraků a díkuvzdání J

 

Odpočinková činnost

- povídání o vánočních tradicích našich předků

- vánoční ladění a těšení se na Štědrý den

- poslech a zpívání vánočních koled

- rozhovory s dětmi o Vánocích, o jejich očekáváních

- stolní hry dle výběru dětí, hry s hračkami

- filmotéka – promítání pohádek a animovaných filmů pro děti

 

Rekreační činnost

- podle počasí a sněhu vycházky do přírody- klouzání, bruslení, koulování, bobování

- stavění staveb ze sněhu- sněhulák, iglů

- hry ve třídě a cvičení v tělocvičně

- vánoční posezení u stromečku s cukrovým, čajem a koledou, rozdávání dárků

 

 

 

Zájmová činnost

- pracovní- vánoční výzdoba školy, výroba vánočních přáníček a ozdob na stromeček, příprava symbolických vánočních dárečků

- adventní kalendář – návrh a realizace

- vystřihování sněhových vloček z papíru

- estetická- kreslení a výroba papírových postaviček Mikuláše, čerta a anděla

- pozorování a prohlížení různorodých tvarů sněhových vloček

- pečení a zdobení perníčků

- sestavování vánočního programu

- sportovní- hry na sněhu , bobování, hry v tělocvičně

- hudební – vánoční koledy

 

 

Příprava na vyučování

- opakování a procvičování poznatků při různých didaktických hrách

- jazyková a literární výchova – pranostiky, hádanky, přísloví, rozšiřování slovní zásoby, rýmy

- výukové programy na PC, práce s internetem, práce ve WORDU, interaktivní tabule – interaktivní hry k tématu

- správná životospráva – otužování

 

 

 

 

Mrazivý LEDEN:                                                             Motto: Radovánky s paní zimou J

 

Odpočinková činnost

- hry na PC         

- čtení knihy na pokračování

- rozhovory s dětmi o jejich zážitcích z vánočních prázdnin

- stolní a jiné společenské hry, omalovánky

- poslech pohádek na CD

- filmotéka – promítání pohádek a animovaných filmů pro děti

- povídání o tom, co bychom si přáli v novém roce, zda máme nějaké předsevzetí

 

 

Rekreační činnost

- aktivní pobyt v zimní přírodě – chození, běhání

- pozorování stop ve sněhu, péče o zvířátka

- vycházky do zimní přírody

- při vycházkách prohlubování znalostí o přírodě a její ochraně

- hry na sněhu, labyrint, bludiště

- soutěž o nejhezčího sněhuláka

 

 

 

 

Zájmová činnost

- pracovní- práce s papírem – lidské tělo

- vyšívání - stehy

- přírodovědná- při vycházkách pečujeme o volně žijící zvířata- sypání potravy do krmítek nošení jablek a mrkví do krmelce, ptačí strom, strom pro zvířátka

- estetická- dramatizace pohádkového příběhu s maňásky

- hry s kruhem- mandala

- sportovní- sportovní soutěže v tělocvičně s různým náčiním- obruče, tyče, míče, lano, švihadlo, žíněnky

- bobování

- hudební- hudebně pohybové hry doplněné hrou na tělo

- poslech skladeb známých písniček na CD

- hudební hádanky (které písničce patří tato melodie)

 

 

Příprava na vyučování

- opakování a procvičování poznatků při různých didaktických hrách

- jazyková a literární výchova – pranostiky, hádanky, přísloví, rozšiřování slovní zásoby, rýmy

- výukové programy na PC, práce s internetem, práce ve WORDU, interaktivní tabule – interaktivní hry k tématu

- upevňování a rozšiřování znalostí z prvouky – procházky ke krmelci

 

 

 

 

Pohádkový ÚNOR:                                                            Motto: Znám já jednu pohádku J

 

Odpočinková činnost

- relaxace na koberci

- společné zpívání známých písniček

- poslech pohádek a písniček na CD

- četba pohádek

- volné rozhovory s dětmi

- práce s dětskými časopisy

- filmotéka – promítání pohádek a animovaných filmů pro děti

 

Rekreační činnost

- hlavní téma: pohádkový svět, dobro x zlo

- procházky a cviky za pochodu

- seznámení s místy vhodnými pro zimní hry

- hry na sněhu- stavění soch a hradů ze sněhu

- pohybové hry spojené s muzikou

- hry v tělocvičně

- seznámení s lidovou pohádkou

 

 

 

Zájmová činnost

- pracovní- práce s plastelínou, textilem, drobným materiálem

- estetická – zpracování pohádkových bytosti a příběhů

- výroba pohádkových loutek- libovolná technika

- rej masek

- přírodovědné- vyprávění a předčítání o zvířatech a jejich mláďatech, jak o ně pečovat

- vědomostní soutěživé hry

- sportovní- opičí dráhy v tělocvičně, přetahování s lanem, míčové hry

- překonávání přírodních překážek při vycházce

- hudební- zpíváme si známé písničky, ve kterých se objevují zvířátka, hra na tělo, na hudební nástroje

 

 

Příprava na vyučování

- opakujeme jak se správně chovat ke zvířátkům

- jak pečujeme o svou vlastní osobu, úprava oděvu, pořádek ve svých věcech

- péče o koutek živé přírody

- opakování a procvičování poznatků při různých didaktických hrách

- jazyková a literární výchova – pranostiky, hádanky, přísloví, rozšiřování slovní zásoby, rýmy

- výukové programy na PC, práce s internetem, práce ve WORDU, interaktivní tabule – interaktivní hry k tématu

 

 

 

 Rozpustilý BŘEZEN:                                                  Motto: Jaro už nám ťuká na dveře J

 

Odpočinková činnost

- hádanky, hlavolamy, kvízy

- vyprávění příběhů s dětským hrdinou

- povídání s dětmi o Velikonocích – tradice, zvyky, koledy

- povídání o oblíbených knihách a jejich hrdinech (měsíc knihy)

- filmotéka – promítání pohádek a animovaných filmů pro děti

 

Rekreační činnost

- měsíc knihy – povídání o oblíbených knížkách + výstava na téma nejhezčí knížka, kterou doma mám

- exkurze ve školní knihovně

- vycházky do okolí školy

- tematické hry

 

 

 

Zájmová činnost

- pracovní – velikonoční tvoření

- estetická- malování velikonočních kraslic, velikonoční výzdoba školy

- ilustrace ke čtené knize

- přírodovědné- vycházky do přírody, pozorujeme změny v přírodě

- sportovní- rytmická gymnastika

- hry v tělocvičně

- hudební – jarní písně, hudební hry

 

 

Příprava na vyučování

- opakování a procvičování poznatků při různých didaktických hrách

- jazyková a literární výchova – pranostiky, hádanky, přísloví, rozšiřování slovní zásoby, rýmy

- výukové programy na PC, práce s internetem, práce ve WORDU, interaktivní tabule – interaktivní hry k tématu

 

 

 

 

 

Bezpečný DUBEN:                                                                     Motto: Spěchejme pomalu J

 

Odpočinková činnost

- hry dětí dle vlastního výběru

- povídání o naší zemi (naše hory, chráněná území, zajímavé hrady a zámky, ochrana)

- vybarvování tematických omalovánek

- práce s dětskými časopisy

- stolní hry

- poslech pohádek na přání

- filmotéka – promítání pohádek a animovaných filmů pro děti

 

Rekreační činnost

- vycházky do okolní přírody

- hry na hřišti, na školní zahradě

- jarní hry - cvrnkání kuliček, skákání panáka, přes švihadlo…..

 

 

 

Zájmová činnost

- pracovní-pozorování klíčení semen

- tvořivé hry na písku

- výroba přáníček a dárečků

 ke dni matek

- estetická - kreslení a malování s jarními a ekologickými náměty

- kreslíme mapu cesty do školy

- přírodovědné- pozorování změn v jarní přírodě a poznávání nutnosti ochrany přírody

- sportovní- sportovní víceboj

- měsíc bezpečnosti – jízda zručnosti na kole, ukázněný pohyb po vozovce, přecházení….

- hudební – zpěv lidových písní

 

 

Příprava na vyučování

- opakování a procvičování poznatků při různých didaktických hrách z prvouky a přírodovědy – hospodářská zvířata, mláďata……

- jazyková a literární výchova – pranostiky, hádanky, přísloví, rozšiřování slovní zásoby, rýmy

- výukové programy na PC, práce s internetem, práce ve WORDU, interaktivní tabule – interaktivní hry k témat

 

 

 

 

 

 

 Voňavý KVĚTEN:                                                    Motto: Poznávám svět všemi smysly J

 

Odpočinková činnost

- poslech písniček a pohádek z CD

- společné zpívání známých písní s dětmi

- stolní a společenské hry

- individuální rozhovory s dětmi

- čtení knihy na pokračování

- zážitkové kreslení

- filmotéka – promítání pohádek a animovaných filmů pro děti

 

Rekreační činnost

- procházky přírodou – poznáváme stromy a rostliny, určujeme hmyz

- turistické vycházky do lesa, stavění domečků z přírodních materiálů

- hry v přírodě

- hry s loutkami a maňásky

- soutěž: město, jméno, zvíře, věc

- hry s kameny

- týden zvířecích mazlíčků- vyprávění o našich kamarádech, kreslíme je , modelujeme, ty malé můžeme přinést na ukázku

 

 

 

Zájmová činnost

- pracovní- výroba maňáska

- nácvik na besídku

- přírodovědná- jak se správně chovat v přírodě, jak ji chránit, jak předejít úrazu v přírodě (rozhovory při vycházkách)

- estetická- kreslení tuží a perem námětů z přírody, obkreslování kůry, obtiskování přírodních materiálů na papír

- malování na kameny a ulity

- výstava prací na téma MOJE MAMINKA

- sportovní- sportovní hry na hřišti a na školní zahradě

- vycházky s překonáváním překážek

- hudební – zpíváme s J. Nohavicou, J. Uhlířem, K, Šípem……

 

 

Příprava na vyučování

- dodržování správné životosprávy a hygienických návyků

- simulační hry – chování v divadle, oblečení

- péče o koutek živé přírody

- opakování a procvičování poznatků při různých didaktických hrách z prvouky a přírodovědy – hospodářská zvířata, mláďata……

- jazyková a literární výchova – pranostiky, hádanky, přísloví, rozšiřování slovní zásoby, rýmy

- výukové programy na PC, práce s internetem, práce ve WORDU

 

 

 

 

Rozzářený ČERVEN:                                                            Motto: Hurááá na prázdniny J

 

Odpočinková činnost

- vyprávění o prázdninách

- hry dle výběru dětí

- hádanky, hlavolamy, kvízy

- filmotéka – promítání pohádek a animovaných filmů pro děti

 

Rekreační činnost

- vycházky do okolí školy – pozorování změn v přírodě

- hry na školní zahradě

- hry na školním hřišti

- honba za pokladem- soutěžní odpoledne

- sportovní odpoledne: opičí dráha, víceboj, překážkový běh, přetahovaná, provazový labyrint, hod míčkem

- rozloučení s družinou

 

 

Zájmová činnost

- pracovní- práce s přírodními materiály

- stavby na pískovišti

- práce s textilem – batikování, savování

- estetická – kresba a malba na téma Vesmír kolem nás

- drobné výtvarné práce

- tvoříme prázdninový vláček-volná techniky

- sportovní- letní turistika

- rozvíjení atletických dovedností

- hudební – nácvik písní k táboráku, hra na vlastní hudební nástroje

 

 

Příprava na vyučování

- jazyková a literární výchova – pranostiky, hádanky, přísloví, rozšiřování slovní zásoby, rýmy

- výukové programy na PC, práce s internetem, práce ve WORDU, interaktivní tabule – interaktivní hry k tématu

- péče o koutek živé přírody

- opakování a procvičování poznatků při různých didaktických hrách z prvouky a

přírodovědy – vesmír kolem nás, poznávání druhů obilovin