Jdi na obsah Jdi na menu

Školní družina

Plán činnosti ve školní družině na školní rok 2020 – 2021

 

Seznamovací ZÁŘÍ                                                      Motto: Zamávejme létu, aneb škola volá smiley

 

Odpočinková činnost

- rozhovory s dětmi o zážitcích z prázdnin

- poslech pohádek a příběhů

- povídání o přírodě, podporování vztahů dětí k přírodě

- seznamovací hry

- kreslení a vybarvování omalovánek

- hry na rozvoj jemné motoriky

- stolní hry dle výběru dětí, hry s hračkami

- hry na procvičování paměti a postřehu, didaktické hry

- filmotéka – promítání pohádek a animovaných filmů pro děti

 

Rekreační činnost

- vycházky do přírody a po okolí školy spojené s procvičováním správného chování při přecházení silnice, při chůzi po chodníku, také věnujeme pozornost dopravním značkám

- vycházky s námětovými hrami ve volné přírodě

- pohybové hry na školní zahradě

- tematické hry a dramatizace her

 

 

 

Zájmová činnost

- pracovní - vystřihování a vytrhávání z papíru, lepení

- stavění z konstrukčních stavebnic, prostorové stavby

- estetická - malování a kreslení zážitků z prázdnin, téma – dopravní prostředek, škola

- kamarádi kolem nás

- sportovní a turistická – pohybové a míčové hry na hřišti a v přírodě, výpravy za poznáním

 

 

 

Příprava na vyučování

- didaktické hry

- dodržování správné životosprávy a hygienických návyků

- poučení o správném a slušném chování k sobě

navzájem, učitelům, zaměstnancům školy

- podrobné seznámení s řádem školní družiny

- udržujeme pořádek ve školní tašce, na svém místě, v celém objektu školy

- jazyková a literární výchova – pranostiky, hádanky, přísloví, rozšiřování slovní zásoby, rýmy

 

 

 

Vybarvený ŘÍJEN                                                                          Motto: Podzim krásné barvy míchá smiley

 

 Odpočinková činnost

- sběr přírodnin – kaštany, žaludy, šustí, listy

- četba knih se strašidly

- práce s dětským časopisem

- poslech pohádek a příběhů

- stolní hry dle výběru dětí, hry s hračkami, volná hra

- práce s ohraničenou plochou - vybarvování, doplňování, předtištěné omalovánky s tématikou podzimu

 

Rekreační činnost

- turistické vycházky do přírody spojené s pozorováním změn v přírodě, práce na poli

- vycházky po okolí školy

- hry na školní zahradě

- výroba draků

- pouštění draka – drakiáda

- výstava papírových draků

 

 

Zájmová činnost

- pracovní - zpracování přírodnin

- podzimní výzdoba školy

- práce s plastelínou – modelujeme ovoce

- sportovní - hry s míčem (házení, chytání, na třetího, přehazovaná, kopaná)

- závodivé hry na hřišti a v přírodě

- skákání přes švihadlo

- hudební – poslech hudby

 

 

Příprava na vyučování

- didaktické hry na procvičení paměti, pozornosti, postřehu, kombinačních schopností

- dodržování správné životosprávy a hygienických návyků

- jazyková a literární výchova – pranostiky, hádanky, přísloví, rozšiřování slovní zásoby, rýmy

- dramatizace pohádky

 

 

 

Posmutnělý LISTOPAD                                                     Motto: Duchové a strašidla zopakují pravidla smiley

 

Odpočinková činnost

- procházky podzimní přírodou

- poslech písniček a pohádek na CD

- společenské a stolní hry dle vlastního výběru

- stolní hry dle výběru dětí, hry s hračkami

 

Rekreační činnost

- vycházky do přírody spojené s hrami a pozorováním přírody

- pouštění draků

- hry v tělocvičně

 

 

Zájmová činnost

- pracovní a estetická - adventní tvoření, práce s přírodním materiálem, drobným materiálem

- hry s barvami – zapouštění a rozpíjení v klovatině

- výroba lampiónů, zpracování dýní, výroba strašidílek z okrasných dýní

- „Milí Ježíšku, nejvíce si přeji……“ dopis, povídání, dramatizace a kresba

- sportovní - hry v tělocvičně

- cvičení s hudbou

- hudební – poslech hudebních pohádek,

- DUŠIČKY – vycházka na hřbitov

- svátek Sv. Martina 11.11. – hledáme a čteme pranostiky a seznámíme se s legendou o Sv. Martinovi

 

Příprava na vyučování

- hry na procvičování kombinačních schopností, rychlosti

- dodržování správné životosprávy a hygienických návyků

- upevňování a rozšiřování znalostí z prvouky

- jazyková a literární výchova – pranostiky, hádanky, přísloví, rozšiřování slovní zásoby, rýmy

 

 

 

Sváteční PROSINEC                               Motto: Čas přání, zázraků a díkuvzdání smiley

 

Odpočinková činnost

- povídání o vánočních tradicích našich předků

- vánoční ladění a těšení se na Štědrý den

- poslech a zpívání vánočních koled

- rozhovory s dětmi o Vánocích, o jejich očekáváních

- stolní hry dle výběru dětí, hry s hračkami

 

 

Rekreační činnost

- podle počasí a sněhu vycházky do přírody- klouzání, bruslení, koulování, bobování

- stavění staveb ze sněhu- sněhulák, iglů

- hry ve třídě a cvičení v tělocvičně

- vánoční posezení u stromečku

 

 

 

Zájmová činnost

- pracovní - vánoční výzdoba školy, výroba vánočních přáníček a ozdob na stromeček, příprava symbolických vánočních dárečků

- adventní kalendář – návrh a realizace

- vystřihování sněhových vloček z papíru

- estetická - kreslení a výroba papírových postaviček Mikuláše, čerta a anděla

- pozorování a prohlížení různorodých tvarů sněhových vloček

- pečení a zdobení perníčků

- sestavování vánočního programu

- sportovní - hry na sněhu , bobování, hry v tělocvičně

- hudební – vánoční koledy

 

Příprava na vyučování

- opakování a procvičování poznatků při různých didaktických hrách

- dodržování správné životosprávy a hygienických návyků

- jazyková a literární výchova – pranostiky, hádanky, přísloví, rozšiřování slovní zásoby, rýmy

- správná životospráva – otužování

 

 

Mrazivý LEDEN:                                                       Motto: Radovánky s paní zimou smiley

 

Odpočinková činnost

- čtení knihy na pokračování

- rozhovory s dětmi o jejich zážitcích z vánočních prázdnin

- stolní a jiné společenské hry, omalovánky

- poslech pohádek na CD

- filmotéka – promítání pohádek a animovaných filmů pro děti

- povídání o tom, co bychom si přáli v novém roce, zda máme nějaké předsevzetí

 

 

Rekreační činnost

- aktivní pobyt v zimní přírodě - chození, běhání

- pozorování stop ve sněhu, péče o zvířátka

- vycházky do zimní přírody

- při vycházkách prohlubování znalostí o přírodě a její ochraně

- hry na sněhu, labyrint, bludiště

- soutěž o nejhezčího sněhuláka

 

 

 

 

Zájmová činnost

- pracovní - práce s papírem – lidské tělo

- vyšívání - stehy

- přírodovědná - při vycházkách pečujeme o volně žijící zvířata - sypání potravy do krmítek nošení jablek a mrkví do krmelce, ptačí strom, strom pro zvířátka

- estetická - dramatizace pohádkového příběhu s maňásky

- hry s kruhem - mandala

- sportovní - sportovní soutěže v tělocvičně s různým náčiním - obruče, tyče, míče, lano, švihadlo, žíněnky

- bobování

- hudební - hudebně pohybové hry doplněné hrou na tělo

- poslech skladeb známých písniček na CD

- hudební hádanky (které písničce patří tato melodie)

 

 

Příprava na vyučování

- opakování a procvičování poznatků při různých didaktických hrách

- jazyková a literární výchova – pranostiky, hádanky, přísloví, rozšiřování slovní zásoby, rýmy

- upevňování a rozšiřování znalostí z prvouky – procházky ke krmelci

 

 

Pohádkový ÚNOR:                                                    Motto: Znám já jednu pohádku smiley

 

Odpočinková činnost

- relaxace na koberci

- společné zpívání známých písniček

- poslech pohádek a písniček na CD

- četba pohádek

- volné rozhovory s dětmi

- práce s dětskými časopisy

- filmotéka – promítání pohádek a animovaných filmů pro děti

 

Rekreační činnost

- hlavní téma: pohádkový svět, dobro x zlo

- procházky a cviky za pochodu

- seznámení s místy vhodnými pro zimní hry

- hry na sněhu - stavění sněhuláků

- pohybové hry spojené s muzikou

- hry v tělocvičně

- seznámení s lidovou pohádkou

 

 

 

Zájmová činnost

- pracovní - práce s plastelínou, textilem, drobným materiálem

- estetická – zpracování pohádkových bytosti a příběhů

- výroba pohádkových loutek - libovolná technika

- rej masek

- přírodovědné - vyprávění a předčítání o zvířatech a jejich mláďatech, jak o ně pečovat

- vědomostní soutěživé hry

- sportovní - opičí dráhy v tělocvičně, přetahování s lanem, míčové hry

- překonávání přírodních překážek při vycházce

- hudební - zpíváme si známé písničky, ve kterých se objevují zvířátka, hra na tělo, na hudební nástroje

 

Příprava na vyučování

- opakujeme jak se správně chovat ke zvířátkům

- jak pečujeme o svou vlastní osobu, úprava oděvu, pořádek ve svých věcech

- opakování a procvičování poznatků při různých didaktických hrách

- jazyková a literární výchova – pranostiky, hádanky, přísloví, rozšiřování slovní zásoby, rýmy

 

 

 

Rozpustilý BŘEZEN:                                        Motto: Jaro už nám ťuká na dveře smiley

 

Odpočinková činnost

- hádanky, hlavolamy, kvízy

- vyprávění příběhů s dětským hrdinou

- povídání s dětmi o Velikonocích – tradice, zvyky, koledy

- povídání o oblíbených knihách a jejich hrdinech (měsíc knihy)

- filmotéka – promítání pohádek a animovaných filmů pro děti

 

Rekreační činnost

- měsíc knihy – povídání o oblíbených knížkách + výstava na téma nejhezčí knížka, kterou doma mám

- exkurze ve školní knihovně

- vycházky do okolí školy

- tematické hry

 

 

 

Zájmová činnost

- pracovní – velikonoční tvoření

- estetická - malování velikonočních kraslic, velikonoční výzdoba školy

- ilustrace ke čtené knize

- přírodovědné - vycházky do přírody, pozorujeme změny v přírodě

- sportovní - rytmická gymnastika

- hry v tělocvičně

- hudební – jarní písně, hudební hry

 

Příprava na vyučování

- opakování a procvičování poznatků při různých didaktických hrách

- jazyková a literární výchova – pranostiky, hádanky, přísloví, rozšiřování slovní zásoby, rýmy

 

 

 

Bezpečný DUBEN:                                                               Motto: Spěchejme pomalu smiley

 

Odpočinková činnost

- hry dětí dle vlastního výběru

- povídání o naší zemi (naše hory, chráněná území, zajímavé hrady a zámky, ochrana)

- vybarvování tematických omalovánek

- práce s dětskými časopisy

- stolní hry

- poslech pohádek na přání

- filmotéka – promítání pohádek a animovaných filmů pro děti

 

Rekreační činnost

- vycházky do okolní přírody

- hry na hřišti, na školní zahradě

- jarní hry - cvrnkání kuliček, skákání panáka, přes švihadlo…..

 

 

 

Zájmová činnost

- pracovní-pozorování klíčení semen

- tvořivé hry na písku

- výroba přáníček a dárečků

 ke dni matek

- estetická - kreslení a malování s jarními a ekologickými náměty

- kreslíme mapu cesty do školy

- přírodovědné - pozorování změn v jarní přírodě a poznávání nutnosti ochrany přírody

- sportovní - sportovní víceboj

- měsíc bezpečnosti – ukázněný pohyb po vozovce, přecházení….

- hudební – zpěv lidových písní

 

 

Příprava na vyučování

- opakování a procvičování poznatků při různých didaktických hrách z prvouky a přírodovědy – hospodářská zvířata, mláďata……

- jazyková a literární výchova – pranostiky, hádanky, přísloví, rozšiřování slovní zásoby, rýmy

 

Voňavý KVĚTEN:                                            Motto: Poznávám svět všemi smysly smiley

 

Odpočinková činnost

- poslech písniček a pohádek z CD

- společné zpívání známých písní s dětmi

- stolní a společenské hry

- individuální rozhovory s dětmi

- čtení knihy na pokračování

- zážitkové kreslení

- filmotéka – promítání pohádek a animovaných filmů pro děti

 

Rekreační činnost

- procházky přírodou – poznáváme stromy a rostliny, určujeme hmyz

- turistické vycházky do lesa, stavění domečků z přírodních materiálů

- hry v přírodě

- hry s loutkami a maňásky

- soutěž: město, jméno, zvíře, věc

- hry s kameny

- týden zvířecích mazlíčků - vyprávění o našich kamarádech, kreslíme je, modelujeme, ty malé můžeme přinést na ukázku

 

 

Zájmová činnost

- pracovní - výroba maňáska

- přírodovědná - jak se správně chovat v přírodě, jak ji chránit, jak předejít úrazu v přírodě (rozhovory při vycházkách)

- estetická - kreslení tuží a perem námětů z přírody, obkreslování kůry, obtiskování přírodních materiálů na papír

- malování na kameny a ulity

- výstava prací na téma MOJE MAMINKA

- sportovní - sportovní hry na hřišti a na školní zahradě

- vycházky s překonáváním překážek

 

Příprava na vyučování

- dodržování správné životosprávy a hygienických návyků

- simulační hry – chování v divadle, oblečení

- péče o koutek živé přírody

- opakování a procvičování poznatků při různých didaktických hrách z prvouky a přírodovědy – hospodářská zvířata, mláďata……

- jazyková a literární výchova – pranostiky, hádanky, přísloví, rozšiřování slovní zásoby, rýmy

 

Rozzářený ČERVEN:                                                 Motto: Hurááá na prázdniny smiley

 

Odpočinková činnost

- vyprávění o prázdninách

- hry dle výběru dětí

- hádanky, hlavolamy, kvízy

- filmotéka – promítání pohádek a animovaných filmů pro děti

 

Rekreační činnost

- vycházky do okolí školy – pozorování změn v přírodě

- hry na školní zahradě

- honba za pokladem - soutěžní odpoledne

- sportovní odpoledne: opičí dráha, víceboj, překážkový běh, přetahovaná, provazový labyrint, hod míčkem

- rozloučení s družinou

 

 

Zájmová činnost

- pracovní - práce s přírodními materiály

- stavby na pískovišti

- práce s textilem – batikování, savování

- estetická – kresba a malba na téma Vesmír kolem nás

- drobné výtvarné práce

- tvoříme prázdninový vláček-volná techniky

- sportovní - letní turistika

- rozvíjení atletických dovedností

- hudební – nácvik písní k táboráku, hra na vlastní hudební nástroje

 

Příprava na vyučování

- jazyková a literární výchova – pranostiky, hádanky, přísloví, rozšiřování slovní zásoby, rýmy

- opakování a procvičování poznatků při různých didaktických hrách z prvouky a

přírodovědy – vesmír kolem nás, poznávání druhů obilovin