Jdi na obsah Jdi na menu

Jedovnická kuňka

15. 4. 2007

Jedovnická kuňka        4.4.2007  Jedovnice

 

Jednou ze zcela nových akcí, která měla premiéru ve středu 4. dubna 2007 v Kulturním domě v Jedovnicích, byla pěvecká soutěž Jedovnická kuňka, kde se setkali nejlepší sóloví zpěváci a pěvecká dua či tria ze škol Cirsia.

            Je třeba podotknout, že pořádající ZŠ Jedovnice se opravdu ,,vytáhla“. Sál byl vzorně připraven jako na opravdovou pěveckou přehlídku- výzdoba, technika,fotografové,ale i hlediště bylo do posledního místa zaplněno posluchači. Atmosféra perfektní!

            V porotě zasedli zástupci jednotlivých škol-  Mgr. Škvařil ( ředitel  ZUŠ Jedovnice), Mgr.Dočekal ( ředitel  ZŠ Sloup), Mgr. Školařová ( ředitelka ZŠ Lipovec), Mgr. Tomek ( učitel ZŠ Podomí), p.učitelka Marková a a p.učitel Dis. Sotolář  ( učitelé ZŠ Ostrov).

            Ředitelka soutěže paní učitelka dipl. um.Hana Korčáková dohlížela na regulérnost soutěže a také koordinovala práci poroty.

            O uvádění celého soutěžního dopoledne se profesionálně postarala paní učitelka Králová. Ta požádala o krátké vystoupení  ředitele ZŠ Jedovnice Mgr. Součka a starostu městyse Jedovnice ing. Šíbla, kteří Jedovnickou kuňku zahájili a popřáli všem soutěžícím úspěch, jen nepatrnou trému, stoprocentní výkony  a porotě šťastné rozhodování.

            Soutěžící byli rozděleni do tří kategorií – nejmladší, střední věk a nejstarší žáci ZŠ.Zvláštní skupinu tvořila dua a tria ve druhé a třetí kategorii.

Mezi nejmladšími suverénně vyhrála Michaela Hájková z Lipovce, druhá místa byla udělena Andrejce Vymazalové z Ostrova, která kromě zpěvu předvedla i hru na flétničku a doprovodili ji spolužáci na perkuse  a Olince Černohlávkové ze  Křtin. Třetí místo bylo uděleno duu Anně Vandasové a Petru  Kovářovi  ze Křtin.

            Ve druhé kategorii se  porota jednohlasně a bez váhání dohodla na udělení prvního místa opět zástupkyni ZŠ Lipovec Lence Jurasové, která písní Vyznanie posadila všechny přítomné hluboko do sedadel. Druhá místa byla  udělena dvěma soutěžícím – Dianě Musilové ze Sloupu a Adamu Vágnerovi z Ostrova, který si sám zajistil i kytarový doprovod. Na třetím místě se ocitla Linda Svobodová ze Křtin.

            V této kategorii soutěžila i dua a  nejlépe bylo oceněno  zpívání Lenky Jurasové a Pavlíny Zouharové ze ZŠ Lipovec.

            Nejsilnější konkurence a také nejobtížnější práce pro porotu byla ve třetí kategorii. Zde jsme slyšeli tak nádherné výkony, že by bývalo bylo skoro nejlepší udělit jen samá první místa. Při poslechu těchto písní jsme si všichni připadali jak na finále soutěže superstar!

Nakonec porota udělila hned několik prvních míst . Opravdu vynikající a přesvědčivý výkon předvedla Karolína Svobodová ze Křtin svým skvělým podáním písně Samotářka. Další první místo bylo uděleno Michaele Čachotské ze Soupu pro její podání písně z filmu Tři oříšky pro Popelku a do třetice prvních míst se zařadila i  Karina Grimová z Jedovnic svou písní Mít rád bližního svého.

Na druhém místě skončila Barbora Šenková z Lipovce svým podáním písně Ššš  a Adéla Buchtová ze Sloupu  zazpívala píseň  Přestalo se slunce smát. Třetí místo bylo uděleno Anně Kalové z Jedovnic za spontánní vystoupení jak pěvecké, tak taneční při písni Mně se líbí Bob.

            Další hodnocená skupina byli sólisté – chlapci. Zde se nakonec porota rozhodla udělit jen první místo, a to Karlu Kocmanovi ze Křtin.

V poslední kategorii se setkala pěvecká dua a tria. Nejlépe si vedly Karina Grimová a Tereza Opletalová z Jedovnic svým svérázným a vtipným  pojetím písně Čo bolí, to prebolí a druhé místo bylo uděleno Pavle Šíblové a Petře Vágnerové ze ZŠ Podomí  za píseň Dvě malá křídla tu nejsou.

            Poděkování a úcta před podanými výkony však patří naprosto všem zúčastněným. Všichni byli také na závěr soutěže odměněni pěknými cenami, diplomy,velikonočními předměty, které vyrobili žáci ZŠ.

            Potěšují je ale především fakt, že i mezi dětmi menších vesnických škol je obrovská spousta talentovaných dětí, které se umí prosadit a umí ukázat své kvality.

Na závěr akce se všichni přítomní dohodli, že Jedovnická kuňka se určitě stane jednou z těch osvědčených a pravidelných záležitostí Regionálního sdružení základních škol Cirsia.

Blahopřejeme všem, kteří byli oceněni, ale vyslovujeme hluboký obdiv všem, kteří našli odvahu, jít se svou kůží na trh, kteří si našli čas se řádně na tuto akci připravit. Naše poděkování patří také všem učitelům, kteří děti připravovali, doprovázeli je na hudební nástroje nebo zajišťovali celou zdařilou akci.

                              

Výsledky soutěže

 

 1.kategorie

 

1.místo Michaela  Hájková                              Lipovec

 

 2.místo Olga Černohlávková                           Křtiny

             Andrea  Vymazalová                          Ostrov

 

 3.místo Anna  Vandasová,Petr  Kovář Křtiny

 

 2.kategorie

 

1.místo Lenka Jurasová                                   Lipovec

 

 2.místo Diana Musilová                                   Sloup

              Adam  Vágner                                   Ostrov

 

 3.místo Linda  Svobodová                               Křtiny

 

 dua

 

1.místo Lenka Jurasová,Pavlína Zouharová   Lipovec

 

 3.kategorie

1.místo Karolína Svobodová                            Křtiny

            Michaela  Čachotská                           Sloup

            Karina  Grimová                                  Jedovnice

 

 2.místo Barbora  Šenková                               Lipovec

              Adéla Buchtová                                  Sloup

 

 3.místo Anna  Kalová                                      Jedovnice

 

 chlapci

1.místo Karel  Kocman                                   Křtiny

2.místo Ondřej  Buš                                        Křtiny

            Martin Chaloupka                               Ostrov

 

 Dua,tria

 

1.místo Karina  Grimová,Tereza Opletalová                 Jedovnice

 

 2.místo Pavla  Šíblová, Petra Vágnerová                      Podomí

 

 

 

Fotky k nahlédnutí ve fotoalbu Sportovní a kulturní akce.