Jdi na obsah Jdi na menu

Rubikon již podruhé

30. 9. 2006

Překročení Rubikonu – projekt žáků 6.ročníku Cirsia

 

 

 

            Ve dnech 25. – 27. září 2006 se osmičlenná skupina žáků 6. ročníku naší školy zúčastnila již podruhé projektu ,,Překročení rubikonu“.

 

 

Projekt zorganizovala ZŠ Podomí pro  družstva 6.ročníků jednotlivých škol Cirsia. Smyslem této akce je, abychom mohli porovnat úroveň dovedností, schopností, vědomostí a zkušeností  žáků, kteří přecházejí na II.stupeň ZŠ. Dále si mají žáci vyzkoušet, co je to týmová spolupráce, jak je třeba si umět vhodně rozdělit úkoly v kolektivu a jaké to je, když se mohu spolehnout na svého kamaráda  a on zase na mě.

 

 

            Do Podomí se sjeli kromě místních dětí a našich žáků také žáci ze Sloupa a Ostrova.

 

 

V našem družstvu pracovali: Ondřej Ryšánek(Studnice), Štěpán Zouhar, Jan Sedlák, Filip a Lukáš Musilovi, Lenka Jurasová, Simona Kuchařová a Pavlína Zouharová z Lipovce.Pedagogický dozor vykonával po celou dobu projektu třídní učitel Mgr. Marek Halla.

 

 

            První den po příjezdu a ubytování v Podomí ,,U Ševčíků“ následovaly seznamovací aktivity s prostředím a kamarády( žáci poprvé vyzkoušeli roli týmu v dovednostních soutěžích, poté následovala společná večeře u ohně a vzájemné představování).

 

 

            Druhý – nejdůležitější- den čekaly na družstva náročné úkoly. Během dopoledne museli žáci pracovat na zadaných úkolech, které pak výsledně museli samostatně po družstvech vypracovat pro závěrečnou prezentaci.

 

 

Družstva musela např. kdekoliv  v obci získat různé ingredience pro  pečení z lístového těsta ( pak následně pekli štrúdl, pletýnky…), pomocí mapky a kompasu se dostat na označené místo  v terénu, pracovat na výzkumu v přírodě, navštívit OÚ v Podomí, firmu Taurus atd., kde měli za úkol zjistit spoustu údajů. Dále také pracovali s internetem, kde hledali další informace ( založení ZŠ v Podomí, místní nářečí, co je to ,,rubikon“, názvy stromů a keřů…) Mezi další úkoly patřilo například nakreslit ,,svůj“ erb obce ( měli si zvolit takové  obrázky, které by jejich obec opravdu symbolizovaly),kreslili návrh kalendáře podle toho, jak tráví svůj volný čas, odhadovali rozměry chaty v lese, vypočítávali  její plochu a plochu přilehlé louky, navrhovali architektonické úpravy okolí této chaty apod.

 

 

            Na necelé 4 hodiny měli žáci všech družstev práce dost. Ne všichni zvolili dobrý postup při organizaci, proto ve výsledku  nebyly u některých družstev splněny všechny úkoly.

 

 

            Odpoledne měla družstva čas na kompletní zpracování všech získaných informací. Poté až do večera následovaly další  sportovně-dovednostní soutěže.

 

 

Ovšem to nejzajímavější z celého dne ( a snad i celého pobytu), následovalo večer – návštěva kasina, které připravili učitelé ZŠ Podomí. Žáci si mohli vyzkoušet pravou nefalšovanou ruletu, karty, kostky…Hráli za peníze, které získali upsáním se na směnky ( třeba za pomoc domácího úkolu – 20 dolarů, upečení buchty – 40 dolarů atd.)Po uzavření kasina se směnky vydražovaly, takže komu zbylo dostatek financí, mohl si koupit směnku spolužáka a požadovat v dalších dnech splnění požadavků uvedených na směnce. K nádherné atmosféře jistě přispělo i oblečení žáků i dospělých v duchu 30. let minulého století.

 

 

            Třetí a zároveň závěrečný den následovala výsledná prezentace  jednotlivých družstev před řediteli a zástupci  škol, tisku  a vedení obce Podomí.

 

 

            Všechny školy předvedly velmi solidní práce, podmínkou bylo, že všichni členové družstva se museli do prezentace zapojit. Někomu se vystoupení podařilo více, někdo měl větší trému, někomu chybělo sebevědomí. Úkolem projektu nebylo určovat nějaké výsledné umístění či pořadí  škol. Důležité bylo, aby si žáci uvědomili, že není vždy jednoduché pracovat v týmu tak, aby se všichni zapojili, aby pracovali poctivě a svědomitě, že ne vždy ten, který ,, ví všechno“, je tím nejdůležitějších členem pracovní skupiny, že je třeba umět si vhodně rozvrhnout pracovní tempo, pochopit, že při práci v týmu se musí spolupracovat, respektovat názory druhých a  mnohdy se obtížně hledá kompromisní řešení .

 

 

            Důležitým výstupem tohoto projektu bylo i vzájemné sebepoznání ve skupině, seznámení se s novými kamarády, třídní učitelé měli také možnost poznat své ,,nové“ žáky z různých aktivit při  mnohdy obtížných situacích, ředitelé a zástupci škol si mohli srovnat úroveň vrstevníků v zapojených školách. Někteří žáci vůbec poprvé vystupovali před tak velkým fórem spolužáků a dospělých.

 

 

            Díky výborné organizaci , krásnému počasí, pěknému prostředí Podomí a okolí a kvalitní přípravě celého projektu ( v ZŠ Podomí za projekt zodpovídaly učitelky Pavla Šimková a Mgr. Jiřina Keprtová – Lipovec!) proběhla akce na výbornou. Naše velké poděkování patří všem dětem, ale také všem zainteresovaným dospělým lidem, kteří se na akci podíleli.

 

 

            Základní škola zároveň děkuje SDH Lipovec za dopravu našeho družstva do Podomí a zpět domů.

 

 

                                                                                                                         Mgr. Marek Halla