Jdi na obsah Jdi na menu

2.ročník Jedovnické kuňky

23. 4. 2008

2.ročník Jedovnické kuňky -

Kulturní dům v Jedovnicích patřil ve čtvrtek 10.dubna 2008 odvážným zpěvákům ze šesti základních škol Regionálního sdružení Cirsium (Jedovnice, Sloup, Podomí,Ostrov, Křtiny, Lipovec). Již druhým rokem uspořádal Školní klub při ZŠ Jedovnice společně se Základní uměleckou školou Jedovnice pro sdružení Cirsium krásnou společenskou akci s názvem Jedovnická kuňka, ve které se představili ve třech kategoriích sóloví zpěváci, dua i tria.

Výkony všech vystupujících pečlivě hodnotila porota ve složení: ředitel ZUŠ Jedovnice pan Škvařil, pan učitel Tomek ze ZŠ Podomí, paní učitelka Tomková ze ZŠ Křtiny, paní učitelka Langrová ze ZŠ Jedovnice, pan učitel Sotolář ze ZŠ Ostrov, ředitel ZŠ Sloup Pavel Dočekal a ředitelka ZŠ Lipovec Jarka Školařová.Ředitelkou celé soutěže a zároveň učitelkou, která mnohé děti připravovala nebo doprovázela, byla paní učitelka Korčáková ze ZUŠ Jedovnice. Moderátorské úlohy se velmi dobře zhostila paní učitelka ZUŠ Jedovnic Iva Králová.

Celé dopoledne zněly kulturním domem krásné melodie z muzikálů, filmů, ale také z oblasti populární či folkové hudby doprovázené klavírem, kytarou,flétnou a rytmickými nástroji. Mnozí účinkující přidali zajímavé rekvizity, kostýmy, doplňky,pohybové prvky i step. Nejobtížnější rozhodování měla porota v oblasti sólových vystoupení ve 3.kategorii (nejstarší žáci). Tam byly výkony mimořádně vyrovnané, profesionální i intonačně bezchybné. Velkou radostí pro nás byl fakt, že se do pěvecké soutěže zapojilo i poměrně hodně chlapců.

Vyhodnocení II.ročníku Jedovnické kuňky

1.kategorie ( 1. – 3. ročník)

SÓLO

1.místo Michaela Ševčíková ZŠ Sloup

2.místo Kamila Vymazalová ZŠ Jedovnice

            Olga Černohlávková ZŠ Křtiny

3.místo Marcela Čachotská ZŠ Sloup

TRIO

1.místo Martin Kučera, Dalibor Škvařil, David Štěpaník ZŠ Lipovec

2.místo Alena Matějková, Anna Vandasová, Sára Wohlgemutová ZŠ Křtiny

2.kategorie ( 4. – 6. ročník)

SÓLO

1.místo Veronika Sekaninová ZŠ Ostrov

2.místo Eliška Hádlerová ZŠ Sloup

            Lucie Štrajtová ZŠ Lipovec

           Michaela Hájková ZŠ Lipovec

3.místo Kristýna Pudjaková ZŠ Křtiny

DUA

1.místo Andrea Vymazalová, Adam Vágner ZŠ Ostrov

2.místo Tereza Grosová, Lucie Mikolášová ZŠ Podomí

3. kategorie ( 7. – 9. ročník)

SÓLO

1.místo Barbora Šenková ZŠ Lipovec

            Sabina Průchová ZŠ Lipovec

2.místo Michaela Čachotská ZŠ Sloup

            Karina Grimová ZŠ Jedovnice

           Anna Kalová ZŠ Jedovnice

3.místo Ondřej Buš ZŠ Křtiny

           Lenka Jurasová ZŠ Lipovec

DUO

1.místo Diana Musilová, Petra Němcová ZŠ Sloup

            Kristýna Coufalová, Lukáš Sotolář ZŠ Podomí

2.místo Michaela Čachotská, Ivana Zukalová ZŠ Sloup

3.místo Petra Vágnerová, Pavla Šíblová ZŠ Podomí

TRIO

1.místo Karina Grimová, Tereza Opletalová, Klára Řezníčková ZŠ

Jedovnice

2.místo Martina Petrová, Andrea Sehnalová, Klára Tlamková ZŠ Ostrov

 

Předání ocenění se ujal Mgr. Michal Souček, ředitel ZŠ Jedovnice. Všichni účinkující si domů odváželi diplomy za 1. – 3. místo nebo čestné uznání za účast a drobný dárek. Poděkování patří nejen dětem, které nám všem připravily krásné pěvecké dopoledne, ale také jejich učitelům, kteří s nimi program pečlivě připravili ,natrénovali a mnohdy také doprovázeli na hudební nástroje. Zvláštní ocenění, které obdržela Jana Vágnerová za klavírní doprovod, bylo uděleno proto, že Jana byla jediná žačka, která svou spolužačku doprovázela při zpěvu na klavír- a velmi dobře! Ve všech ostatních případech se za klavírem střídali učitelé nebo zpěváci zvolili doprovod z CD.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na vzorné a bezchybné organizaci, porotě za spravedlivé rozdělení umístění, ZUŠ za zajištění výborného ozvučení, ZŠ Jedovnice za veškerou organizaci, ředitelce soutěže a uč. ZUŠ Jedovnice p.Korčákové za zvládnutí nelehké pozice ředitelky soutěže a nejvíce všem zpěvákům a jejich učitelům za výkony a přípravu.

Mgr. Jaroslava Školařová, ředitelka ZŠ a MŠ Lipovec