Jdi na obsah Jdi na menu

Beseda s Policií ČR

5. 12. 2008

Beseda s Policií ČR

Koncem listopadu naši školu navštívila Policie ČR, a to dokonce dvakrát.Ne, nebojte se, nic se nestalo a děti nic neprovedly. Jen se uskutečnila již delší dobu plánovaná akce, která byla zahrnuta do letošního Minimálního preventivního programu – beseda s příslušníky PČR.

Naši školu navštívily ženy-policistky z Blanska: nprap. Iva Šebková, prap.Gabriela Sedláčková a prap. Hana Trávníčková.

Děti byly rozděleny do skupinek podle věku – MŠ + 1. + 2.třída, 3.+4.třída, 5.-7.třída a 8.+9.třída , a s ohledem na toto rozdělení probíhal i program.

Mladší děti si povídaly o bezpečnosti silničního provozu, o tom, jak se mají chovat, co je a co není správné, o práci policie a také se seznámily s tak důležitými věcmi, jako je čepice paní policistky či dokonce pouta!

Beseda starších žáků již byla zaměřena trošku jinak- po všeobecné části následoval hlavní blok, který se týkal hlavně šikany mezi dětmi a také jejich chování.

Na konci besed byly děti odměněny buď zápisníčky nebo samolepkami.

Besedy se setkaly s velkým ohlasem u dětí a snad nebyly poslední akcí tohoto druhu. Vedení školy se domluvilo s Policií ČR v Blansku na další podobné spolupráci, a proto doufáme, že na jaře roku 2009 budeme v započaté práci pokračovat a budeme moci dětem nabídnout další, třeba ještě zajímavější akce.

Chtěla bych touto cestou poděkovat výše jmenovaným policistkám a také vedení Okresního ředitelství PČR v Blansku za to, že se tato akce mohla uskutečnit.Besedy hodnotíme opravdu vysoko a těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Hana Buchtová, zástupkyně ředitele školy a školní metodik prevence