Jdi na obsah Jdi na menu

Jedovnická kuňka 2010

22. 4. 2010

Pěvecká soutěž  Jedovnická kuňka

Šest základních škol Regionálního sdružení Cirsium – ZŠ  Jedovnice, Křtiny, Ostrov, Lipovec, Podomí a Sloup  pořádá každým rokem pěveckou soutěž nazvanou Jedovnická kuňka. Tato akce vznikla z potřeby umožnit  nadaným dětem rozvíjet svůj talent a zároveň porovnat svůj výkon s odpovídajícími výkony  kamarádů z okolních škol. Každoročně se scházíme na jaře v kulturním domě v Jedovnicích, kde se o pěknou výzdobu starají žáci ze  ZUŠ a letos se i tato zmíněná škola ujala organizace a řízení celé akce. Zpěváci jsou rozděleni do tří kategorií, aby byl zohledněn i věk a vyspělost soutěžících.Školy mohou přihlásit jak jednotlivce, tak dua či tria. Na většině zapojených škol proběhlo dokonce i školní kolo, ze kterého postupovali pak ti nejlepší.

Výkony zpěváků letos hodnotila porota ve složení:

ZŠ Sloup- ředitel  školy Mgr. Dočekal, ZŠ Lipovec- ředitelka školy Mgr. Školařová, ZŠ Podomí- učitel Mgr. Tomek, ZŠ Jedovnice- učitelka  J.Langrová, ZŠ Ostrov- učitelka p.Marková a ZŠ Křtiny- učitelka Mgr. Suchá. O technické zázemí se vzorně postarali pracovníci ZUŠ Jedovnice- především pan ředitel  Mgr. J.Škvařil. Programem provázela p.učitelka Králová z Jedovnic a soutěž pomáhala řídit, organizovat a mnohé zpěváky i doprovázela  dipl. umělkyně H.Korčáková z  Jedovnic.

Do hlediště zasedli spolužáci z mnohých zapojených škol, ale své děti přijeli povzbudit i mnozí rodiče, kamarádi, příbuzní. Atmosféra byla vynikající, soutěžilo se férově a výkony byly velmi vyrovnané. V 1.kategorii- nejmladší  žáci , nejvíce zazářila Michaela Ševčíková ze Sloupu, druhé místo obsadila Bára Krejčí ze ZŠ Jedovnice a na třetím místě skončila Kamila Vymazalová  ,také z Jedovnic. Duo bylo v této kategorii jen jedno- Pavel Vandas a Beáta Knihařová ze Křtin, takže jim bylo uděleno první místo. Vystoupení těchto teprve prvňáčků bylo roztomilé. Ve 2.kategorii byla mnohem větší konkurence. V jednotlivcích soutěžilo celkem 9 zpěváků, a proto rozhodování poroty bylo mnohem složitější. První místa udělila porota hned dvěma zpěvačkám-  Marii  Vágnerové ze ZŠ Podomí a Klárce Pekárkové z Ostrova, protože jejich výkony byly skutečně naprosto vyrovnané. 2.místo obsadila  Lea Kocmanová ze ZŠ Jedovnice a na 3.místě stanul jediný chlapec  soutěžící v této kategorii  David Štěpaník ze ZŠ Lipovec. V této střední kategorii bylo i více přihlášených  dvojic a trojic. Za dua vyhodnotila porota jako nejlepší  žačky ZŠ Křtiny Janu Bulovou a Aničku Vandasovou, 2.místo bylo uděleno Danielce Hudcové a Andrejce Vymazalové ze ZŠ Ostrov a třetí  místo  udělila porota Terezce Křapové a Klárce Pekárkové z téže školy. Ve druhé kategorii soutěžila i dvě tria. První m místem porota odměnila trojici ze ZŠ Jedovnice- Johanu Vávrovou, Sabinu Hlouškovou a Leu Kocmanovou.

Nejsilnější konkurence byla tradičně mezi nejstaršími soutěžícími. Tato kategorie byla výhradně doménou dívek. Zde bylo rozhodování poroty nejtěžší. Předvedené výkony byly na úrovni superstar a bylo zřejmé, že dívky mají již z podobných vystoupení bohaté zkušenosti, dovedou vystupovat velmi profesionálně, pracují i na choreografii, pěvecké výkony jsou na špičkové úrovni. V této nejstarší kategorii nakonec porota jednohlasně na špičku poslala dvě zpěvačky- Lenku Jurasovou z Lipovce a Veroniku Sekaninovou z Ostrova. Jejich zpěv tajil dech nejen divákům, ale i porotě samé. Hned v závěsu za těmito výkony skončily na 2.místě také dvě zpěvačky- Pavlína Zouharová ze ZŠ Lipovec a Iva Nejezchlebová z Jedovnic. Třetí místo bylo pak přiřčeno také dvěma děvčatům-  Lindě Svobodové ze Křtin a Dianě Musilové ze Sloupu. Celou soutěž uzavřelo klání dvou duet, které bylo velmi poetickou tečkou za celou  pěveckou přehlídkou. Dvojice Lenka Jurasová a Pavlína Zouharová z Lipovce jednoznačně porota doporučila na 1.místo a druhá dvojice Katka Keprtová a Aneta Němcová ze ZŠ Sloup skončila na 2.místě.

Na závěr pěvecké přehlídky byly předány diplomy, pěkné ceny a také proběhlo nezbytné focení. Je třeba ocenit i velmi náročnou práci všech pedagogů, kteří soutěžící připravovali, mnohdy doprovázeli na hudební nástroje a samozřejmě svým svěřencům fandili. Za těmito úspěchy se skrývají nekonečné hodiny práce, hledání, trénování, pilování, ale i trémy a chvění se na pódiu. Jsme rádi, že se tato soutěž stala tak pěknou tradicí, kde je možné sledovat, jak každým rokem výkony jednotlivých zpěváků rostou, jak se zkvalitňují a získávají cenné zkušenosti.

Za regionální sdružení škol Cirsium Mgr. Jaroslava Školařová, ředitelka ZŠ a MŠ Lipovec

 

KUŇKA A OSMÁCI

 

 

 

 

Ve čtvrtek 15. dubna jsme jeli podpořit naše zpěváky a zpěvačky na soutěž ve zpěvu Jedovnická kuňka. Ráno jsme se sešli na zastávce kolem 8:30, kde jsme s paní ředitelkou čekali na autobus, kterým jsme jeli do Jedovnic. V Jedovnicích na nás čekala paní učitelka Veselá. Na náměstí jsme dostali rozchod, abychom si mohli koupit svačinu. Když jsme došli do kulturního domu, kde se konala soutěž, odložili jsme si a šli se usadit do sálu. Chvíli jsme netrpělivě čekali, po chvíli soutěž začala. S nadšením jsme fandili. Zpěváci z Lipovce měli vždy velký potlesk, ale ani zpěváci z jiných škol nám nebyli lhostejní. Náš tzv. Lipovecký fanklub si to užil naplno. Zpěváci z Lipovce se umístili na velmi pěkných místech. Celá akce se povedla a myslím, si, že se i všem líbila. 

                                                     

       Klára Hasoňová. 8. ročník