Jdi na obsah Jdi na menu

Projekt žáků 5.třídy

19. 6. 2012

Brigáda žáků 5.třídy ve vyškovské ZOO.p1010346.jpg

 Žáci 5.třídy se v květnu účastnili pracovní brigády v ZOO Vyškov. Výstupem tohoto pracovního výletu byly vypracované projekty, do kterých žáci vnesli vše, s čím se během brigády setkali. Proč jsme vlastně takovou akci organizovali? Každý rok se žáci 6.tříd v prvním čtvrtletí šk.roku zapojují do soutěže „Překročení Rubikonu“ mezi základními školami sdružení Cirsia (Sloup, Křtiny, Jedovnice, Ostrov, Podomí). V soutěži je naše škola vždy zastoupena několika žáky, kteří musí prokázat samostatnost, vzájemnou spolupráci, schopnost se orientovat jak v terénu, tak ve vyhledávání informací na sítích a rovněž odvahu vystoupit a prosadit svůj názor před vybraným obecenstvem. Žáci 5.třídy alespoň okusili, jaké to je pracovat ve skupinkách a prezentovat svoji práci před spolužáky.p1010347.jpg

Jak již bylo zmíněno, naším úkolem bylo pomoci ZOO Vyškov v úpravě tamějšího terénu a také sbírání odpadků. Podotýkám, že se nejednalo o žádnou fyzicky náročnou práci. Odměnou nám byla prohlídka celého areálu včetně dinoparku a 3D kina. Někteří se snažili odvést opravdu poctivou práci, jiní pracovali rychle na úkor kvality. Počasí bylo chladné a obloha zamračená, sem tam i spadla nějaká ta kapka. Žáčci to vše nesli statečně, a proto si zaslouží velkou pochvalu. Po návratu do školy začali pracovat na projektech, a to většinou ve svém volném čase, tzn.po vyučování, o přestávkách, ve volné hodině před odpoledním vyučováním nebo také doma. Informace pro tvorbu projektů jsme získali z prospektů, které jsme si přivezli, z vlastních zkušeností a vděčným zdrojem byl internet.p1010348.jpg

Během práce se ukázalo, do jaké míry jsou žáci samostatní, zda-li jsou schopní zadanou práci udělat téměř sami a jsou nápadití s fantazií  nebo pracují pouze pod vedením učitele a jejich práce musí být řízená a pod neustálou kontrolou. Někteří si uvědomili, že pracovali jako jeden tým a opravdu se zapojili, ovšem našli se i tací, kteří tvrdili, že jim je to jedno. Žáci své projekty prezentovali před učitely a žáky z 1.až 7.třídy, tudíž je během jejich prezentace provázely určitě obavy a nejistota. Některá vystoupení byla předem velice dobře připravená, což bylo patrné při vlastní prezentaci těchto prací. A toto vše mi bude vodítkem pro volbu zástupců do již zmíněné soutěže, která na žáky čeká příští šk.rok.p1010353.jpg

Velké poděkování patří okresnímu náčelníku Junáka na Blanensku PharmDr. Stanislavovi Fránkovi, který se podílel nemalou měrou na uskutečnění této brigády, rovněž pomáhal i s organizací přímo v ZOO. A také bych chtěla zmínit ředitele vyškovské ZOO pana Josefa Kachlíka, bez jehož přičinění a dobré vůle by tento pracovní výlet vůbec nebyl možný a kterému také touto cestou děkuji.

                           Mgr Ivana Hallová, tř.učitelka 5.třídyp1010355.jpg