Jdi na obsah Jdi na menu

Projekty z přírodopisu

30. 6. 2012

PROJEKTY Z PŘÍRODOPISUna-jare.jpg

Výuka přírodopisu na 2.stupni je každým rokem, tedy i letos, zakončena přírodovědnými praktiky. V letošním školním roce proběhly následovně:

21.5. se uskutečnil projekt  HMYZ pro 6. třídu. Vyrazili jsme hned ráno a vydali se plnit úkoly na několik stanovišť. První zastávka byla u Černé skály, druhá u malé vodní přehrádky pod Lipovcem, dále na louce u Holštejna a v lese stejným směrem. Na všech stanovištích jsme se soustředili na hmyz. Letos jsme měli štěstí a donesli si do školy živé pulce, o které se žáci rozhodli pečovat až do doby než z nich vyrostou malé žabky. Toto se nám díky obětavé práci Jana Ševčíka a Katky Škvařilové podařilo. Vychované žabky jsme společně  pustili do rybníčku u Černé skály.

22.5. proběhl projekt LES pro 7. třídu. Žáci se při plnění různých úkolů učili poznávat les všemi smysly. Nejen zrakem, ale i poslepu jen hmatem nebo vůní popř. zápachem. Dětem se úkoly líbily a plnily je s nadšením.

28.5. žáci 9. třídy začali zkoumat krasové jevy. První zastávka byla u propadání Bílé vody u Holštejna, další jeskyně Michálka, potom Ostrovská plošina a závrty  – Blažkův a Jandourkův.

Žáci nejprve ve skupinách ve škole našli informace k daným místům, a potom je předali svým spolužákům. Počasí nám přálo, akce byla zdařilá.

29.5. vyrazili do terénu i žáci 8. třídy, pro které hlavním tématem bylo porovnání rozdílných ekosystémů. Začali jsme v jeskyni Hladomorna na Holštejně – měřením teploty, určováním fauny a flóry, potom ekosystém louky v Ostrově, les směrem na Lipovec a přehrada – vodní nádrž mezi Ostrovem a Lipovcem. Žáci plnili úkoly zodpovědně a se zájmem.

                         učitelka  Martina Pekárkováprojekt.jpgprojekt1.jpgprojekt2.jpg