Jdi na obsah Jdi na menu

Aktivní škola 2012/2013

18. 12. 2012

 Ocenění Aktivní škola 2012/2013

Portál www.proskoly.cz udělil naší škole ocenění "Aktivní škola 2012/2013". 

 

Tento  portál umožňuje žákům kdykoliv procvičovat a ověřovat základní rozumové schopnosti (logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace apod.) Na ty se v běžných hodinách kvůli vysokému počtu žáků ve třídě a omezenému času často nedostává, ačkoliv jsou nezbytnou podmínkou pro úspěšné zvládnutí školních povinností. Oproti klasickým školním testům je výhodou také jejich okamžité vyhodnocení formou certifikátu, který si mohou děti uložit, vytisknout či poslat mailem a pochlubit se tak s dosaženým výsledkem.Testy mohou žáci libovolně opakovat a zdokonalovat se tak v dílčích schopnostech. Díky velkému množství testových otázek nedochází k významnému snížení hodnověrnosti testů.

Rodičům nabízí portál unikátní variantu Testu volby povolání, ve které mohou zhodnotit své dítě z pohledu budoucího uplatnění. Výsledky rodičovského testu pak lze porovnat s výsledky dítěte a společně tak lépe zhodnotit předpoklady a očekávání vzhledem k volbě vzdělávací či profesní dráhy.

Veškeré přístupové kody a hesla obdrží rodiče žáků nejpozději na třídních schůzkách v roce 2013, nebo kdykoli na požádání u Mgr. Marka Hally. Každý žák od 1. do 9.třídy má své originální heslo, proto jej nebudeme šířit prostřednictvím žákovských knížek apod.

Marek Halla

2013.jpg