Jdi na obsah Jdi na menu

(253)Projektové hodiny

Učební pomůcky si vyrábíme i sami

Žáci 8. a 9.třídy, recpective ti, co se nezúčastnili lyžařského výcviku v měsíci únoru, se v hodinách angličtiny podíleli na výrobě pomůcky pro výuku angličtiny, určené zejména pro žáky pátého a šestého ročníku. Jednalo se o fonetické symboly zaměřené pro procvičování hlásek důležitých k osvojení si správné výslovnosti, zejména vhodné až nezbytně nutné k tomu, aby byli žáci schopní sami vyslovit slovíčko napsané ve slovníku, časopise, na obrazovce počítače a nebo třeba k obyčejné komunikaci v cizím jazyce. Kartičky s fonetickým symbolem a obrázkem slova, ve kterém je patřičná hláska obsažena včetně psané podoby, jsou zalisovány do fólie, což je vzhledově velice efektní a praktické, neboť prodlužují dobu použitelnosti. Výtvarné schopnosti či estetické uspořádání se odrazilo v práci žáků zdařile, posuďte sami

.dscf0173.jpg

 

Mgr. Ivana Hallová, učitelka anglického jazyka

 

Projekty žáků 7.třídy v hodině přírodopisu

souvisely s probíraným učivem, čímž byly dvě skupiny obratlovců, a to třída Plazi a Obojživelníci. Žáci si sami vybírali ke zpracování živočicha, který jim byl blízký nebo něčím zajímavý a pokusili se zjištěné informace o něm zaznamenat. Údaje, ať již o výskytu, páření nebo potravě, byly zjišťovány na internetu, ovšem našli se i tací, kteří mají k přírodě opravdu vřelý vztah a spoustu zajímavých informací věděli z dokumentárních pořadů v televizi nebo z vlastních zkušeností z chovu exotických domácích mazlíčků. Nutno přiznat, že někomu činil problém vybrat pouze určité informace, aby byl obsah zajímavý, smysluplný a navíc je sám zpracovat tak, aby to byly originály a ne statě zkopírované z internetu, protože dostupných dat je opravdu obrovské množství. Žáci prezentovali svoji práci před ostatními spolužáky a také čelili mým někdy nelehkým otázkám, abych zjistila, jestli opravdu rozumí všemu, co prezentovali v projektu. Doufám, že některé vědomosti, kterých žáci nabyli, jim v hlavě přetrvají déle, protože  osvojit si je, znamenalo být aktivnější (vyhledat, vybrat, přepsat), než například při opisování  informací z tabule.

Mgr Ivana Hallová, učitelka přírodopisu 

dscf0171.jpg