Jdi na obsah Jdi na menu

Adaptační pobyt - 5.třída

 Adaptační pobyt

Ve čtvrtek 5. září začal žákům pátého ročníku adaptační pobyt. Sešli jsme se ráno ve třídě, seznámili se s programem a začaly výtvarné činnosti. Děti si vyrobily vlastního malého bubáčka, který jim měl dodávat odvahu na večerní stezce odvahy. Dále jsme se věnovali přípravě pokrmů. Vaječná pomazánka určená k páteční snídani a svačině se  povedla.

foto1.jpg

Po obědě ve školní jídelně jsme vyrazili do přírodního areálu Velká dohoda. Ve Velké dohodě jsme se sešli se šesťáky ze ZŠ Ostrov (jedná se o spolupráci škol v rámci sdružení Cirsium). V přírodním areálu jsme absolvovali velmi nabitý program. Žáci si vyzkoušeli nízká lana i lanový park. Adrenalinový zážitek prověřil třídní soudržnost. Mezi spolužáky obou škol panovala přátelská atmosféra, navzájem si pomáhali, povzbuzovali se a dodávali si odvahu. Ve výšce 2,5 metru nad zemí se psychická podporu hodí opravdu každému. Třídní kolektivy obstály na jedničku s hvězdičkou.  Zážitková pedagogika opět zafungovala. Spolužáci se oslovovali křestními jmény a spoléhali jeden na druhého. Noví žáci se automaticky začlenili do svých tříd.

foto2.jpg

Po sportovním výkonu jsme využili školu v přírodě ve Velké dohodě. Skupinky žáků plnily úkoly z pracovního listu. Museli v praxi ověřit poznatky z naučných tabulí. V areálu hledali nejrůznější rostliny, vytvářeli nákresy, zkrátka zažili environmentální výchovu přímo v praxi.

Během terénní výuky všem vyhládlo, a tak přišel na řadu táborák, který si děti samy připravily. Sportovní a studijní činnosti vystřídalo sbírání suchého dříví na oheň. Po opékání špekáčků se v záři ohně a baterek hrály nejrůznější kolektivní hry. Asi o půl deváté se obě třídy vypravily ke svým školám. Původně měly děti chodit po skupinkách, ale protože tma i lesy  byly hustší,  než jsme čekali, a strach má velké oči, šli jsme společně. Asi o půl desáté jsme dorazili do své třídy, kde jsme měli nachystané matrace a spacáky.

foto3.jpg

Druhý den nás pozvali spolužáci z Ostrova na prohlídku jeskyně Balcarka. Po pěší túře lesními cestičkami jsme byli okouzleni krásnou krápníkovou výzdobou. Cestou zpět jsme šli opět lesem -  po cyklostezce.  

Věřím, že adaptační pobyt ve všech zanechal intenzivní zážitky. Rádi takovou akci zopakujeme, a třeba přespíme pod stany jako kamarádi z Ostrova.

                   Mgr. Eva Veselá  

foto4.jpgfoto5.jpg