Jdi na obsah Jdi na menu

Brett v ZŠ Lipovec

14. 3. 2015

Cizinec na naší základce! Wow!

img_0017.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Od prosince 2015 se na naší základní škole v Lipovci realizuje projekt „Cizí jazyky pro život“, jehož cílem je uvést používání cizího jazyka do praxe. To má být zaručeno rodilým mluvčím, který se na výuce anglického jazyka přímo podílí. Garantem projektu je Národní institut pro další vzdělávání.

Rodilý mluvčí Brett Hrstka pochází z JAR a dochází na naši školu každý pátek, kdy navštěvuje pravidelně třídy na druhém stupni, včetně 4.ročníku. Do 3.třídy chodí  příležitostně, ale i to je skvělé, neboť ti mladší se jeví více zapálení pro studium, jsou zvídavější, více otevřenější a troufalejší. Výhodu mají opravdu ti žáci, kteří jsou přirozeně otevření, přátelští, protože se neostýchají s naším rodilým mluvčím hovořit. Pro školu a žáky to představuje jedinečnou příležitost v upevňování si znalostí cizího jazyka, které jsou dnes téměř nevyhnutelné a potřebné při cestování, v pracovním procesu a pro běžnou komunikaci kdekoli s cizinci. Žáci si tímto způsobem upevní správnou výslovnost, intonaci, lépe se naučí reagovat na životní situace a určitě je přítomnost našeho rodilého mluvčího zpestřením hodiny, tudíž je velice motivující pro žáky a jejich studium.

Rodilý mluvčí Brett Hrstka se snaží v hodině zapojit každého. Při vysvětlování je trpělivý a navíc používá gesta, mimiku a zvuky, což je zábavné a navíc poučné a efektivní. S žáky hovoří, komentuje jejich názory, vysvětluje, organizuje výuku, přidává vlastní názory a zkušenosti a také se například dotazoval žáků 9.třídy na výstupy při zpracování skupinových projektů - dotazníků na předem daná témata. Žáci měli rovněž  zpracovat odpovědi svých spolužáků.img_0020.jpg

Úsudek většiny žáků na přítomnost rodilého mluvčího v hodině je kladný, někteří si ovšem myslí i přesný opak. Zprvu, dle jejich názoru, bylo obtížné si zvyknout a porozumět, ale časem se ukazuje, že problémy ustupují a jejich konverzace a chápání se lepší. A to je přesně to, co očekáváme od tohoto projektu.

Mgr I.Hallová