Jdi na obsah Jdi na menu

Environmentální výchova

29. 6. 2015

Projekty environmentální výchovy

 

Dne 13.5.2015 se uskutečnil projekt 9. třídy pod názvem Mineralogie. Žáci si vyzkoušeli a prohlédli nerosty 

a horniny v praxi. Vyrazili jsme z Lipovce směrem na Holštejn – jeskyně Hladomorna, Stará a Nová Rasovna

a opět zpět do školy. Cestou žáci plnili úkoly z přírodopisu a odměnou jim byl  překrásný pohled na obec

Holštejn z prostranství nad jeskyní Hladomorna.

 

Dne 3.6.2015 projekt 8. třídy – Ekosystémy. Naše trasa byla stejná jako u deváté třídy jen zaměření bylo

Jiné. Zajímal nás ekosystém – rybníčku – stanoviště Černá skála pod Lipovcem, dále ekosystém louka, les 

a dále jeskyně. Ve všech ekosystémech jsme sledovali faunu a flóru daného prostředí.

 

Dne 4.6.2015 projekt 6. třídy – Hmyz. První zastávka tohoto projektu byla u včelích úlů pana starosty 

F. Kopřivy, kde jsme si vše prohlédli, poslechli poutavé vyprávění o chovu včel. Dále jsme pokračovali k

rybníčku pod Lipovcem, kde jsme lovili hmyz z vody, potom sledovali hmyz na louce, nakonec hledali hmyzí

larvy v půdě. 

img_0233.jpgDne 17.6.2015 projekt 7.třídy – Les. Vyrazili jsme směrem za místní kostel přes pole až do lesů směrem k 

Ostrovu u Macochy. Cestou jsme plnili různé úkoly, abychom poznali les všemi smysly. Po cestě jsme

sledovali rostliny i živočichy.                M.Pekárková 

 

7.tr.rybnik.jpg  pole-7..jpg