Jdi na obsah Jdi na menu

Jedovnická kuňka 2015

4. 4. 2015

JEDOVNICKÁ KUŇKA

002.jpg

 

Jako každoročně, tak i letos byla Základní škola Jedovnice pořadatelem tradiční pěvecké soutěže Jedovnická kuňka.

Soutěže se vždy účastní vybraní žáci ze šesti základních škol regionálního sdružení škol Cirsium (kromě ZŠ Jedovnice také ZŠ Křtiny, ZŠ Lipovec,  ZŠ Sloup,  ZŠ Podomí a  ZŠ Ostrov u Macochy).

Soutěžit mohli buď jednotlivci, dvojice či trojice, a to v některé ze tří věkových skupin: I. kategorie - 1. - 3. třída ; II. kategorie - 4. - 6. třída; III. kategorie - 7. - 9. třída.

 

Letošní ročník připadl na středu prvního apríla, hostitelem byl Kulturní dům v Jedovnicích. 

Soutěž začala v 9:00 h, moderování se ujala paní učitelka Jitka Langerová. Porotci byli zástupci jednotlivých škol: za Jedovnice ředitel Základní umělecké školy Mgr. Josef Škvařil, za ZŠ Křtiny přijela paní učitelka Mgr. Johana Benešová, za ZŠ Lipovec paní učitelka Mgr. Kateřina Veselá, za ZŠ Ostrov v porotě zasedla paní učitelka Mgr. Petra Ševčíková, za ZŠ Podomí pan ředitel Mgr. Miloslav Tomek a za ZŠ Sloup pan učitel Mgr. Ladislav Sedlák.

167.jpg

 

V první kategorii 1.- 3. třída vystoupili 4 účinkující, z nichž si první místo vysoutěžila Veronika Veselá z Jedovnic s písničkou Cirkus rámus. Jako druhá se umístila Kateřina Pernicová z Lipovce s písničkou Klokani a jako třetí Natálie Malachová z Ostrova u Macochy s písní Mně se líbí Bob.

 

V první kategorii zazněla i vícehlasá vystoupení, z nichž se na 1. místě umístilo trio Kamila Vágnerová, Eliška Fialová a Monika Otevřelová z Podomí s písní Tancuj, tancuj, vykrúcaj. Druhé místo si vysoutěžilo duo Michal Šebela a Eliška Budíková ze Křtin s písničkou Já husárek malý. Třetí skončilo duo Leona Štěpaníková a Nikol Rajnochová z Lipovce s písní Hroši.

 

Nejvíce porotcům zamotala hlavy druhá kategorie, která přinesla šest velmi kvalitních vyrovnaných výkonů. Nakonec porota rozhodla, že první místo obsadí Alexandr Bartes z Lipovce s písní Hvězda na vrbě. Druhé místo vybojoval Josef Pernica taktéž z Lipovce s písní Honky tonky blues a jako třetí se umístila Tamara Sotolářová z Podomí s písní Zabili, zabili.

172.jpg

 

Profesionální výkony přinesla třetí kategorie složená ze sedmi dívek, z nichž se na prvním místě umístila Nikola Musilová ze Sloupa s písní Vyznánie, jako druhá se umísila Ludmila Ševčíková z Ostrova u Macochy s písní Lemon Tree a třetí místo vybojovala Marie Sekaninová z Ostrova u Macochy s písní Happy.

 

Poslední písní byla společná píseň všech účastníků Jedovnické kuňky z dílny Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře s názvem Hlavně, že jsme na vzduchu. Pro vítěze byly připraveny plakety a pro všechny účinkující medaile kuněk.

 

Velké díky patří Základní umělecké škole Jedovnice, která se postarala o ozvučení a technickou stánku celé akce, a to zejména panu řediteli Josefu Škvařilovi, panu učiteli Josefu Formánkovi a paní učitelce Haně Korčákové, a také paní učitelce Petře Ševčíkové za organizaci závěrečné písně.

174.jpg

 

Největší díky náleží všem učitelům, kteří žáky pěvecky připravují a tuto soutěž podporují, a všem žákům, že překonali ostych zpívat před diváky a soutěže se zúčastnili s plným nasazením. 

 

 

 

 

 

185.jpg