Jdi na obsah Jdi na menu

Malá Cirsiáda 2015

31. 5. 2015

Soutěž škol Cirsia na naší základní škole

 

Dne 13.5.2015 proběhla na naší základní škole soutěž Malá Cirsiáda, které se zúčastnilo i pět dalších základních škol z okolí, se kterými spolupracujeme. Své vědomosti poměřili žáci 5.ročníků, a to z těchto čtyř oblastí – matematiky, českého jazyka, anglického jazyka a vlastivědy, přírodovědy a dějepisu. Každá škola byla zastoupena třemi žáky, kteří na vypracování úkolů z každého již zmíněného předmětu, měli jednu vyučovací hodinu nebo třicet minut. Takže celé dopoledne museli být soutěžící ve střehu, většinu času soustředění, aby správně odpovídali na otázky v daném limitu a to vše pouze s krátkými přestávkami. Práce to byla opravdu nelehká. Zástupci z naší školy byli tito: Erika Jelínková, která se odvážně zhostila úkolu náhradnice, neboť se nám jeden soutěžící nemohl zúčastnit, dále Tomáš Dovořák, který obsadil 1.místo v anglickém jazyku, 2.místo v matematice a 3.místo v přírodovědě, vlastivědě a dějepisu a Adam Pernica, který získal 2.místo v přírodovědě, vlastivědě a dějepisu a 4.místo v matematice. Velice hezká umístění, gratulujeme. Výsledky byly těsné, proto se vyskytly i dvě první nebo druhá místa, což potvrzuje, že žáci měli podobné vědomosti a znalosti.

Velký dík za vstřícnost a ochotu patří dívkám z 9.třídy, které pomáhaly s organizací celé soutěže a samozřejmě tam, kde bylo momentálně třeba. Děkuji tímto nejenom žákům, kteří soutěžili za 5.třídu, ale také těmto jmenovaným žákyním: Kateřině Škvařilové, Simoně Formánkové, Marcele Kratochvílové a Ludmile Ševčíkové.

img_0124.jpg img_0130.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Na realizaci, přípravě soutěžních otázek, přípravě pohoštění a diplomů či pamětních listů, se podíleli také: Mgr E. Veselá(příprava zadání do českého jazyka, výroba a pečení pohoštění), Mgr J. Rejdová(příprava zadání otázek do vlastivědy a dějepisu), Mgr M.Halla(výroba pamětních listů a diplomů), Mgr J.Kolmačková, Mgr K.Cabalová, Mgr H.Plisková(příprava zadání otázek do matematiky), Mgr I.Hallová(příprava otázek pro anglický jazyk a přírodovědu).

Mgr Ivana Hallová