Jdi na obsah Jdi na menu

Výběrové zjišťování výsledků žáků 2014/15

31. 5. 2015

Naše škola byla zařazena do vzorku škol, ve kterých bylo provedeno výběrové zjišťování výsledků žáků prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování Inspis SET. Do vzorku bylo zařazeno cca 2500 škol(základní školy,víceletá gymnázia a střední odborné školy).

Výběrové testování bylo zaměřeno na oblast společenskovědních předmětů a oblast přírodovědní. Pro nás se to týkalo letošních žáků 9.tříd. Toto testování mělo ověřovat aktuální míru dosažení očekávaných výstupů podle příslušných rámcových vzdělávacích programů. Cílem testování bylo poskytnout žákům,rodičům,učitelům,ředitelům škol i státu objektivizovanou a relevantní informaci o výsledcích vzdělávání.

Každá část testu měla nejprve cca 30 otázek standartního charakteru a na jejím základě(pokud žák vyplnil určité % správně nebo špatně) byla žáku přileděna lehčí či složitější další varianta testu. Otázky v obou testech odpovídaly úrovni přijímacích zkoušek, pomalu složitější varianta než jsou známé testy SCIO. Z celkového výsledku pro naši školu vyplývá,že celkově se naše 9.třída umístila v lepším průměru celé ČR,v přírodovědném přehledu na složitější variantu dosáhli dokonce 4 žáci,jmenovitě: Lída Ševčíková,Marcela Kratochvílová,Eliška Pupíková a Simona Formánková. V oblasti společenskovědní se do těžké varianty dostala jen Lída Ševčíková,ale Marcele Kratochvílové k tomuto postupu chybělo jen 1%..

Hodně samozřejmě záleželo,jak k tomu někteří žáci přistupovali,zda šlo o pouhý tip nebo přemýšlení nad otázkou. Výsledek testu totiž žádným způsobem nějak neovlivní známky ve škole nebo jejich další cestu na SŠ.

Přesto tak,jak v letošním roce dopadly výsledky SCIO absolutně nadprůměrné,kdy takové úspěchy ještě nikdy nebyly,tak i toto testování z hlediska výsledků lze hodnotit pozitivně.