Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis do 1.třídy

18. 3. 2015

Dne 19. 1. 2015 se v naší škole uskutečnil zápis předškoláků do budoucí 1. třídy. Se zvědavostí, ale i trošku s obavami se k nám přišlo zapsat 19. dětí.

        Připravila jsem si pro ně 4 úkoly zaměřené na prověření školní zralosti. Náměty jsem čerpala z přednášky Mgr. Kovářové. (Mgr. Kovářová působí v PPP Blansko a 8. 1. přednášela o školní zralosti rodičům předškoláků v MŠ.)

        Při práci s dětmi jsem se zaměřila na kontrolu rozvoje zrakového a sluchového vnímání a předčíselných představ. Poslední úkol (skákání po jedné noze a hod na cíl) byl zaměřen na hrubou motoriku dětí. Kupodivu tento poslední úkol byl pro děti nejtvrdším oříškem. Opět se ukázalo, že některé děti mají nedostatek pohybu.

        Nicméně se všechny děti velice snažily a plnily úkoly ze všech sil.  Za to si také zasloužily krásné odměny. Za pomoc s přípravou dárků děkuji žákům ze školní družiny a druhého stupně a jejich učitelkám Bc. Pernicové, Mgr. Pekárkové a Mgr. E. Veselé.

        Velké poděkování také patří mým pomocnicím, dívkám ze 4. třídy   G. Musilové, K. Zouharové, V. Kolmačkové a N. Jakubcové. Tyto slečny  v krásných kostýmech provázely děti po celou dobu zápisu.

        I letos se někteří rodiče rozhodují u svých dětí pro odklad školní docházky, proto zatím přesně nevím, kolik prváčků v září nastoupí. Rozhodně se ale na všechny velmi těším a budu se snažit jim první krůčky ve škole co nejvíce zpříjemnit.

                                                                                      Mgr. Karla Cabalová