Jdi na obsah Jdi na menu

Projekty v naší škole

5. 9. 2015

Zapojení ZŠ a MŠ Lipovec do projektů ve školním roce 2014/2015

 

Kdo pracuje v současnosti ve školství Vám jistě potvrdí, že dnešní doba je dobou projektů. Nabízí se jich velké množství ze všech stran a byla by to špatná škola, kdyby se do aspoň jednoho projektu nezapojila. Naše škola ZŠ a MŠ Lipovec se v uplynulém školním roce 2014/2015 zapojila do celkem čtyř projektů.

 

Projekt, ve kterém byla škola zapojena nejdéle – 3 roky, se jmenoval „ Perspektiva technického vzdělávání“. Jeho smyslem bylo u žáků probudit zájem o technické obory a o studium na středních školách technického směru. Patronát nad projektem měla SŠ TEGA v Blansku, která pro žáky 7. – 9. tříd zapojených základních škol pořádala soutěže v oblasti elektroniky a strojírenství. Součástí projektu byly také exkurze do různých podniků a do samotné SŠ TEGA. V naší škole byl tímto projektem pověřen Mgr. Marek Halla, který vedl žáky při soutěžích i exkurzích.

 

Dalším z projektů byl projekt z evropských fondů z oblasti podpory „ Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení“ a probíhal od září 2014 do července 2015. Příjemcem tohoto projektu „Interaktivně a digitálně“ byla prostějovská ART ECON – Střední škola, s r.o. a naše škola se připojila současně s ostatními 49 školami. Jak již oblast podpory napovídá, hlavním úkolem bylo zvýšení vědomostí učitelů v oblast IT, obohacení způsobu výuky využitím dotykových zařízení a vybavení škol potřebnou technikou. Podařilo se proškolit v několika vzdělávacích blocích pedagogy, nakoupit pro školy tablety nebo notebooky a wifi pokrytí a poskytnout další potřebné zázemí k práci učitelů např. díky doméně artecontablety.cz. Koordinátorem tohoto projektu na naší škole byla Mgr. Hana Buchtová, mentorem Mgr. Marek Halla a metodikem Mgr. Kateřina Veselá. Vzdělávání a proškolení se zúčastnilo 12 učitelů naší školy.

 

„ Moje první firma“ je název dalšího dotačního projektu z evropských fondů, do kterého jsme se zapojili od října 2014 do července 2015. Jeho příjemcem byla ZŠ a MŠ Dvorská Blansko a my jsme byli součástí týmu dalších 5 škol. Cílem tohoto projektu byla hlavně činnost se žáky – ti formou práce v zájmovém kroužku získávali a osvojovali si základní znalosti a poznatky z oblasti vzniku a práce firem.Poznávali, jak složité je firmu vytvořit, jaká administrativa souvisí se vznikem a vedením firmy, jaká pravidla a zákony se musí dodržovat, seznámili se s daňovou politikou i otázkami lidských zdrojů a personalistikou. K projektu také patřilo několik školení – přednášek pro žáky a exkurzí – ta nejzajímavější byla asi do ČNB v Praze. Projekt byl velice přínosný nejen pro žáky, ale i pro školu – získala díky němu technické vybavení – např. 2 notebooky, 2 tablety, multifunkční zařízení,skartovačku, digitální fotoaparát, dataprojektor a držák k němu, promítací plátno a další. Konečným výstupem projektu byla tvorba a tisk brožury, která celkem podrobně informuje o práci zájmových kroužků všech zapojených škol a bude využita v další výuce na školách. Koordinátorem celého projektu byla Mgr. Hana Buchtová a vedení kroužku dětí se ujali Mgr. Marek Halla a Mgr. Ivana Hallová.

 

Časově posledním projektem byl projekt „ Cizí jazyky pro život“ , který se u nás realizoval od prosince 2014 do června 2015. Jeho cílem bylo uvedení používání cizího jazyka do praxe, což bylo zaručeno rodilým mluvčím, který se na výuce přímo podílel. Garantem projektu byl Národní institut pro další vzdělávání. Do výuky anglického jazyka ve 3. – 9. třídě k nám do školy každý pátek docházel rodilý mluvčí Brett Hrstka, který pochází z JAR. Při přípravě na vyučovací hodiny i přímo ve výuce spolupracoval s paní učitelkou Mgr. Ivanou Hallovou, která u nás učí angličtinu a měla tento projekt na starosti. Pro žáky přítomnost rodilého mluvčího ve výuce představovala jedinečnou příležitost v upevňování si znalosti cizího jazyka – osvojili si správnou výslovnost, intonaci,měli příležitost mluvit anglicky přímo v praxi. Navíc výuka s rodilým mluvčím byla určitě i zpestřením hodiny a určitě motivovala mnohé žáky ke studiu anglického jazyka.

 

To jen opravdu stručně za našimi projekty, za kterými stojí spousta práce, ale i přínosů hlavně pro naše žáky. V dalších letech se určitě opět zapojíme do dalších aktivit ( nyní např. Výzva č. 56 ), ale to až zase někdy příště.

 

Mgr. Hana Buchtová, ZŘŠ ZŠ a MŠ Lipovec