Jdi na obsah Jdi na menu

Oslava v ZŠ Lipovec

11. 12. 2017

Oslava 50.výročí otevření 1.přístavby ZŠ v Lipovci
 
Dne 27.září 2017 byl žáky ročníku 1952/1953 a 1949 zorganizován sraz všech bývalých a stávajících učitelů na Základní škole v Lipovci u příležitosti 50.výročí otevření  1. přístavby ZŠ v Lipovci. Když jsme vstoupili do školy, tak na nás dýchla současná atmosféra, která ve škole vládne ve všech jejich prostorách a koutech. Stěny chodeb jsou vyzdobeny učební
tématikou pro žáky, namalovanými obrázky dětí školy, vitrínkami  s poháry, všude čisto a útulno, ze tříd byl slyšet radostný smích a hlahol dětí. Všichni přítomní (starších ročníků) jsme mohli posoudit, jak se škola za 50-sát roků, co jsme ji opustili, změnila, co nového se přistavělo, vybudovalo, vylepšilo a vybavilo. Záviděli jsme dětem počítačovou učebnu, tělocvičnu, jednotlivé učebny, vybavenou kuchyňku na výuku vaření a pečení. Zavzpomínali jsme, jak jsme se my tento předmět chodili vyučovat mimo budovu školy na "starou sokolovnu" spolu s tělocvikem. Po prohlídce školy nás všechny přítomné přivítala paní ředitelka Mgr. Jaroslava Školařová v tělocvičně, kde nás seznámila s tím, co se ve škole za 50 roků v jednotlivých letech budovalo a měnilo. Po jejím úvodním vystoupení nám žáci školy předvedli svůj kulturní program, který si pro nás připravili pod vedením Mgr. Kateřiny Veselé a Mgr. Evy Lerchové. Mohli jsme posoudit, že se změnila hodně i klasická výuka na škole, což nám představili ve svém vystoupení žáci 7-mé třídy v ukázce škola hrou. V diskusi mimo jiné zavzpomínala na svoje první léta v Mateřské škole v Lipovci bývalá ředitelka Marie Průchová, která také začínala na "staré sokolovně" a dneska má obec budovu MŠ též po rozsáhlé rekonstrukci.
Všem přítomným učitelům, kterých na setkání dorazilo přes 40, byla předána pamětní brožura s historií obce, základní a mateřské školy, se seznamem všech učitelů, kteří v Lipovci učili a na památku žáci vyrobili pro všechny záložku s fotografií školy. Po oficiálním programu při malém občerstvení si všichni přítomní zavzpomínali na roky, kdy ve škole učili, jak se škola změnila k nepoznání, v diskusi s rodiči a bývalými žáky pokračovali do večerních hodin. Bylo velmi zajímavé pozorovat, jak se vzájemné setkání vyvíjelo a přítomni byli z něho nadšeni, připadali jsme si jako na "školním srazu". Společně jsme prožili hezké odpoledne, na které budeme rádi vzpomínat. Když jsem na akci chodila zvát učitele, tak jsem byla mile překvapena  s jakou radostí toto pozvání přijímali, že je to milé a ještě se s tím nesetkali. Byla jsem ráda, že se nám podařilo zorganizovat vydařenou akci, na které nám bylo všem příjemně a hezky.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Ing. Marie Grimová

Poděkování:

Vážená paní ředitelko,

dovoluji si Vám popřát dobrý a hezký den a chci se ještě těmito slovy vrátit ke společnému setkání učitelů v lipovecké škole dne 27.září 2017. Z mého cítění, cílový den finiše, který započal Vaší zásluhou ve Vaší škole ve středu 27.září, byl  doslova něčím  fantastickým, co jsem ani v nejmenším neočekával. Budete se zřejmě domnívat, že jsme  i s manželkou naivní. Protože my jsme jeli  do Lipovce s plným přesvědčením, že nás čeká setkání učitelů, kteří kdy působili na lipovecké škole, se kterými se po letech uvidíme a porozprávíme. Z těch  bývalých učitelů, kteří  v Lipovci pracovali v nejvzdálenější době, byla  přítomna paní  učitelka Naděžda Parmová, jako ještě Suchnová, která  v Lipovci učila v letech 1958 až 1960. To ostatní ve vztahu ke mně  ( oslava mých 80.narozenin a vroucí blahopřání bývalých žáků i kolegů) bylo velkým, avšak milým překvapením. Za přípravu celého setkání děkuji osobně Vám, paním učitelkám Mgr. Kateřině Veselé a  Evě Šenkové ( Lerchové) za přípravu a uvedení programu  a všem ostatním, kteří se jakýmkoliv způsobem na přípravě, realizaci, ale i  úklidu podíleli. Velké poděkování náleží paním kuchařkám, které si daly hodně práce s přípravou výborných řízečků i všeho dalšího. Budu rád, když poděkování budete tlumočit také dětem, které na našem setkání účinkovaly včetně pana učitele  Lukáše Zouhara.

                                                                                                                S pozdravem Ivo Máčel

Pozn. : fota v galerii