Jdi na obsah Jdi na menu

Projektový den ve 2. a 4. třídě

8. 5. 2018

V pondělí 30.4. proběhl na naší škole projektový den zaměřený na zdraví a zdravý životní styl.

Tento den zahájili druháčci účastí na besedě o škodlivosti kouření a          k tomuto tématu zároveň zhlédli pohádkové příběhy na interaktivní tabuli.

Ve 4. třídě jsme začali besedou o tom, kdo je zdravý a kdo je nemocný. Potom jsme se rozdělili do tří skupin. Prvním úkolem každé skupiny bylo vytvořit pětilístky na téma ZDRAVÝ a NEMOCNÝ. Další úkol byl opět společný - na kartách napsané různé situace, kdy došlo k poškození zdraví, ty byly podnětem k besedě o tom, jak se těmto situacím dalo zabránit.

A znovu pracujeme ve skupinách. Každý ve skupině dostal pracovní list. Jeho součástí byl text, který se týkal zdraví - zdravého srdce, zdravých zad, zdravých plic a předcházení obezity. Úkoly vyplývaly z tohoto textu.Součástí pracovního listu byl i minivýzkum, který se týkal kouření, nošení batohu a zdravé stravy. Každá skupina získala čtyři listy do „knihy” o zdraví, kterou si sama nazvala a jejíž součástí se stal i soubor zásad, které z práce vyplynuly.

Zásadu zdravého pohybu na zdravém vzduchu si žáci, společně se žáky  2. ročníku, ověřili přímo v lese. Zde jsme s lektorkami lesní pedagogiky, které za námi přijely ze Školního lesního podniku Křtiny, strávili dvě příjemné hodiny. Lektorky Ing. Zuzana Hubená a Ing. Monika Bejčková si na pomoc přivedly tři pejsky a batoh plný překvapení. Vydali jsme se       s nimi na cestu objevování lesa jinak. Ve známém prostředí žáci poznávali stopy zvířat, zahráli si hru, vnímaly les všemi smysly. Zkoumali lesní půdu, semínka šišek, vleže poslouchali les, poznávali lesní zvířátka, ta      z batohu - vycpaná, a přišly se na ně podívat i živé srny. Překonávání přírodních překážek bylo pro některé z nich něco, co dlouho nezažili, co je dokonce velmi unavilo. Pobyt v přírodě už není, ani pro vesnické děti, samozřejmostí. Velká škoda. Psí průvodci, přirozené přírodní prostředí a slunečné počasí byly bonusy pěkného dne.

 

                                                                                              Mgr. Zdeňka Bejčková

 

Foto z akce zde