Jdi na obsah Jdi na menu

Projekt 2.stupně ( 5. až 9. třída) – 100 let trvání republiky

7. 11. 2018

Dne 26. 10. 2018 se uskutečnila akce k oslavě 100 letého výročí vzniku Československa i na naší škole. Garantem celé akce byl Mgr. Ondřej Buš a Mgr. Eliška Korbičková – učitelé dějepisu a vlastivědy.

Ve spolupráci s ostatními učiteli vzniklo pět stanovišť, na kterých se žáci od 5. do 9. třídy střídali a získávali důležité informace z naší historie.

 Jedním ze stanovišť byla učebna PC, kde žáci vyhledávali do pracovního listu data a informace k důležitým milníkům naší historie. Paní učitelka Korbičková jim následně prozradila správné odpovědi a vysvětlila důležité souvislosti našich dějin.

Dalším stanovištěm byla učebna výtvarné výchovy, kde pod vedením paní učitelky Evy Veselé žáci vytvářeli portréty našich prezidentů. Některá díla byla opravdu zdařilá a budou vystavena na nástěnkách v budově školy.

V učebně hudební výchovy paní učitelka Kateřina Veselá přiblížila žákům historii naší hymny, děti si ji zazpívaly, stejně jako nejoblíbenější píseň T.G. Masaryka – Ach synku, synku – kterou žáci doprovodili i na hudební nástroje. Připomněli si i Karla Kryla a jeho písně, následovala ukázka současné písně k oslavě 100 let, kde žáci měli uhodnout interprety.

Pa učitel Ondřej Buš seznámil žáky s děním v obci Lipovec v průběhu 100 let – s historií i současností – následně si žáci na hřbitově prohlédli a prostudovali údaje na památném obelisku – padlí z 1. světové války a památné desce k uctění památky padlých z 2. světové války.

V učebně zeměpisu paní učitelka Iva Hallová pomocí krátkých videí seznámila žáky s několika významnými osmičkami v dějinách českého národ – rok 1918, 1948, 1968, 1989 – 2018. Žáci sledovali video, odpovídali na krátké testíky a besedovali o historických událostech.

Projektový den se vydařil, žáci získali mnoho poznatků a vytvořili i portréty prezidentů. Ze všech získaných podkladů v hodinách výtvarné výchovy vzniknou plakáty do každé třídy. Pro nás pro všechny je důležité, abychom znali svou minulost pro pochopení současnosti.

 

Foto z akce zde