Jdi na obsah Jdi na menu

Český jazyk – 8. třída

7. 12. 2020

V době dálkového vzdělávání jsme ve slohové výchově tvořili strukturovaný životopis, kde žáci o sobě psali v budoucnosti. Dále jsme psali přání literární postavě k narozeninám a v neposlední řadě jsme se zabývali složitým slohovým útvarem – výkladem (musí se čerpat alespoň ze 2 zdrojů) – žáci to zvládli skvěle.

V literární výchově žáci četli knihu dle svého zájmu a dostávali z ní úkoly. Ale nejen to – museli vyhledávat informace z literární teorie a vyzkoušeli si i testík na pojmy z literatury.

V mluvnici jsme procvičovali pravopis, skladbu (věty vedlejší a větné členy) a tvarosloví – slovní druhy. Zabývali jsme se slovesy a procvičovali slovesný vid.

Velmi jsme si oblíbili práci v programu Alf, který žákům umožňuje procvičovat probírané učivo.  K docvičení učiva jsme využívali www.umimecesky.cz a www.onlinecviceni.cz.

Chci poděkovat všem za poctivé plnění úkolů a rodičům za veškerou spolupráci při dálkovém vzdělávání.

E. Veselá

Foto z akce zde

Práce dětí ke stažení:

Antonín Baťa - M. Nečasová

James Watt - A. Gawliková

Strukturovaný životopis - B. Kaňová

Test VV - J. Velen

James Prescott - A. Musil

James Watt - P. Vymazal

Online cvičení