Jdi na obsah Jdi na menu

Český jazyk v 6. třídě

4. 12. 2020

V době dálkového vzdělávání zvládáme prolínat všechny oblasti českého jazyka – sloh, literaturu i mluvnici. Děti plnily úkoly, které vycházely z jejich zájmu – z oblasti četby – pracovaly s knihou, kterou právě čtou a plnily různé úkoly – vypsat úryvek z textu, postavy, přání k narozeninám některé z postav.

Ve slohu jsme tvořili inzeráty. V mluvnici jsme se zabývali podstatnými jmény – abstraktními, konkrétními, látkovými, pravopisem koncovek a příslušnosti ke vzoru. Dále jsme probírali velká písmena.

Při dálkovém studiu děti používaly program Alf, kde si mohly vyzkoušet své znalosti, také jsme pracovali s internetovými programy – www.umimecesky.cz a www.onlinecviceni.cz

I přes některé drobné obtíže – technické problémy či problémy se vstáváním J jsme vše zvládli – a to hlavně díky tomu, že jste vy – rodiče – pomáhali děti navracet do školní reality, aby věděly, že vstávat se musí a úkoly se posílají včas. (pojem navracení do školní reality jsem si vypůjčila od jedné maminky – přijde mi to opravdu velmi výstižné a za tento pojem jí děkuji:)

Chválím celou 6. třídu za přístup k dálkovému vzdělávání.

E. Veselá

Foto z akce zde