Jdi na obsah Jdi na menu

Malá cirsiáda 2022

Proběhla v úterý 24. května po dvouleté pauze. V letošním roce organizací a průběhem této akce byla pověřena naše škola. Hostili jsme soutěžící žáky pátého ročníku, kteří si přijeli poměřit svoje znalosti z matematiky, českého a anglického jazyka.

Po prezentaci účastníků ze základních škol Jedovnice, Křtiny, Podomí, Ostrov u Macochy, Sloup a Lipovec byla celá akce slavnostně zahájena. Následovalo seznámení všech přítomných s organizačními pokyny. Poté se jednotliví žáci odebrali do přidělených tříd a soutěže začaly. Ty vystřídal odpočinek v prostorách školní družiny, kde pro všechny bylo připraveno občerstvení.

Jakmile byly soutěže vyhodnoceny, proběhlo slavnostní ukončení a předání diplomů, medailí i knižních cen těm nejlepším. Na závěr se všichni společně vyfotografovali.

Malá Cirsiáda se vydařila. Velké poděkování patří společnosti MAS Moravský kras, která nás finančně podpořila a umožnila tak zakoupení pěkných a hodnotných odměn pro soutěžící i přípravu pohoštění pro všechny přítomné.

Za ZŠ Lipovec Jana Kolmačková, organizátorka akce

Fotografie ZDE