Jdi na obsah Jdi na menu

Projektový den na 2. stupni ZŠ – J. A. Komenský

29. 3. 2022

V pondělí 28. března 2022 uběhlo přesně 430 let od narození významné osobnosti světového formátu J. A. Komenského. Chtěli jsme využít výročí k propagaci osobnosti a myšlenek „Učitele národů“, a tak jsme uspořádali projektový den.

Žáci jednotlivých tříd vystřídali pět různých stanovišť, kde se setkali se stopami odkazů J. A. Komenského. Snažili jsme se vše tvořit v duchu Komenského – názornost, přiměřenost, praktičnost a snad i zábavnost a vlastní tvůrčí práce, kterou se žáci nejvíce obohacují.

Na stanovišti v učebně přírodopisu se žáci seznámili s nejvýznamnějším alegorickým dílem J. A. Komenského s Labyrintem světa a rájem srdce. Po zhlédnutí videoukázek vypracovali pracovní listy a společně si shrnuli Komenského odkaz do dnešních dnů.

Další zastavení proběhne v jazykové učebně – tady se žáci podívají na motivační video, se kterým dále budou pracovat a informace, které se dozvěděli, budou zaznamenávat a hodnotit.

Třetí bod našeho putování směřuje do třídy, kde se žáci seznámí s barokní hudbou a barokními osobnostmi a vyzkouší si, zda se konkrétní osoby mohly setkat v daném čase.

Ve výtvarné učebně na žáky čeká ukázka Komenského rukopisu a sami si mohou vyzkoušet perem a inkoustem napodobit Komenského podpis, dále si vyberou myšlenku či citát o vzdělávání a vytvoří část komiksu.

V další třídě se mohou těšit na zajímavou prezentaci, ze které vyluští křížovku a jiné hádanky a sestaví puzzle z českých a latinských nápisů.

Věříme, že naši žáci po dnešním dni budou vědět, kdo byl J. A. Komenský. A třeba si některé jeho myšlenky zapamatují a uplatní je ve svém životě.

 

učitelé 2. stupně