Jdi na obsah Jdi na menu

V lipovecké základce vyrašila ratolest. Zlatá

Zlatá lipová ratolest. Takové označení dostala soutěžní recitační přehlídka, která proběhla v pátek 29. dubna 2022 v Základní a Mateřské škole Lipovec.

Cílem premiérově realizované akce bylo zvýšení zájmu o mateřský jazyk a literaturu jako takovou, rozvoj rétorických a obecně vyjadřovacích schopností dětí, zintenzivnění kulturního povědomí u žáků 1. a 2. stupně ZŠ, užší sepjetí s místem bydliště a nejbližším okolím a v neposlední řadě také vhodně zvolená pozitivní propagace školy a jejích aktivit.

Soutěžící se představili ve dvou kategoriích a čtyřech skupinách. První kategorii tvořili žáci 1. stupně, kteří se rozdělil do dvou skupin (1. – 3. třída, resp. 4. a 5. třída). Obdobně tomu bylo ve 2. kategorii, kde jednu skupinu utvořili žáci 6. a 7. třídy a druhou 8. a 9. třídy.

Svoje příspěvky si mladí recitátoři vybrali z pestré škály možností, kterou představovaly básně převážně českých klasických i moderních autorů (Mácha, Hrabě, Vodňanský, Žáček…).

Výkony posuzovala porota ve složení: ředitel školy Tomáš Vintr, zástupkyně Školské rady Helena Sehnalová a Kateřina Veselá – bývalá dlouholetá učitelka češtiny v lipovecké škole a v současnosti zástupkyně ředitele ZUŠ Jedovnice.

Moderování se ujal iniciátor akce Pavel Přikryl, jež nyní učí v Lipovci český jazyk a literaturu.

Přihlíželo publikum, které tvořili nejen spolužáci recitátorů, ale v případě převážně 1. stupně také rodiče a prarodiče.

Zasloužené vavříny vítězů v podobě originální umělecké plakety z dílny Lucie Pernicové, dárkového knižního balíčku a diplomu si odnesli: druhák Radek Najt a žačka 4. třídy Laura Kuchařová z 1. stupně, resp. Richard Cabal (6. třída) a Tomáš Hubáček (9. třída) za 2. stupeň.

Velkou pochvalu si však za svoje výkony zaslouží všichni účinkující.

Poděkování patří i organizátorům akce, což v případě lipovecké základky, která tímto počinem ukázala svoji velkou devizu – příjemnou rodinnou atmosféru a spolupracující kolektiv zaměstnanců, jsou vlastně všichni..

Recitační přehlídka splnila v plném rozsahu výše uvedený záměr, a proto si zaslouží mít pokračování v podobě dalších ročníků.

 

ZŠ a MŠ Lipovec

Fotografie ZDE