Jdi na obsah Jdi na menu

Cirsiáda pro žáky s SVP

30. 5. 2023

Soutěž pro žáky s SVP se i letos uskutečnila v areálu sloupské školy. Naši školu zastupovalo čtyřčlenné družstvo ve starší kategorii ve složení - Šimon Kolář, Vladimír Schuster, Natálie Zorníková a Madlenka Piňousová. Celá olympiáda se nesla v duchu Starých pověstí českých. Žáci plnili rozličné úkoly. Luštili rébusy, hádali slova na zadaná písmena, skládali slova ze slabik a obrázků, přiřazovali k sobě správné postavy z pověstí, skládali rozstříhané obrázky na zadané téma, poznávali čichem rostliny, naváděli spolužáka se zavázanýma očima k danému cíli, probodávali nafukovací balónky a mnoho dalších aktivit.

        Soutěžícím se olympiáda líbila. Vyzkoušeli si týmovou spolupráci a zažili spoustu legrace. Obdrželi diplom za účast a drobné odměny. Děkujeme všem zúčastněným za reprezentaci školy.

 

Jana Kolmačková, učitelka ZŠ Lipovec

Fotografie ZDE