Jdi na obsah Jdi na menu

Halloween a Dušičky ve 3. třídě

16. 11. 2022

Témata Halloween a Dušičky se stala námětem pro práci ve vyučovacích hodinách třeťáčků. Propojili jsme matematiku s českým jazykem a prvoukou. Vše zábavnou a hravou formou, kdy děti při stříhání, lepení a vykreslování zároveň rozvíjely jemnou motoriku. V matematice jsme se zaměřili na učivo o sudých a lichých číslech, na porovnávání i opakování násobení a dělení do 100. V českém jazyce jsme skládali slova a řadili je podle abecedy, dále jsme vyhledávali slova se stejným kořenem a rozvíjeli slovní zásobu. Věnovali  jsme se také čtení s porozuměním a vyprávění.

Děti si řešení netradičních úkolů užily a zároveň si procvičily již probrané učivo.

                                                       

Jana Kolmačková, učitelka 3. třídy

Fotografie ZDE