Jdi na obsah Jdi na menu

Literární mozaika

Od začátku 2. pololetí probíhajícího školního roku naplňují žáci 7., 8. a 9. třídy v hodinách českého jazyka a literatury projekt LITERÁRNÍ MOZAIKA.

Podstatou je vyhledávání obrazových informací o probíraných spisovatelích, literárních i myšlenkových směrech nebo konkrétních dílech a následné vytváření krátkých videosekvencí. Ty jsou následně konkrétním žákem prezentovány společně s připraveným komentářem ostatním ve třídě jako základ pro řízenou diskusi nad zvoleným tématem.

Výsledkem je nacházení dalších z cest k osvojení si poznatků z české a světové literatury za vhodného zapojení rozvoje digitálních kompetencí.

Pavel Přikryl, vyučující českého jazyka a literatury v 7., 8., a 9. třídě

Fotografie ZDE