Jdi na obsah Jdi na menu

Netradiční referáty v 6. třídě

V hodinách literatury jsme se již od začátku školního roku zabývali prvky kritického myšlení při práci s textem. Nejprve jsme si zkoušeli myšlenkové mapy, pětilístek, podvojný deník, odpovídali jsme na otázky k textu – vše jsme procvičovali v hodinách a na srozumitelných textech.

Až žáci byli schopni samostatně pracovat s těmito prvky, přistoupili jsme k čtenářským dílnám – děti si mohly vybrat knihu z příruční školní knihovničky nebo zvolit vlastní knihu – a tu v několika hodinách ve škole četly a plnily různé úkoly.

Naše snahy vyvrcholily, když děti samostatně dle zadání zpracovávaly netradiční referát, který musel splňovat formální i obsahové prvky přesně podle zadání. Na referátu jsme pracovali 2 vyučovací hodiny ve škole – zpracováváno na účtech v Office 365, takže děti ke svým souborům měly přístup i doma, kde vše musely ještě pečlivě dodělat a nasdílet – všichni úkol splnili, dokázali pracovat a sdílet v Office 365.

Věřím, že práce byla pro všechny přínosná, že se žáci zdokonalili v práci s textem a také podpořili svou digitální gramotnost. Se svým dílem budou ještě dále pracovat – ústně odprezentují před třídou a postupem času vytvoříme i počítačovou prezentaci.

Vybrané referáty si můžete prohlédnout a přesvědčit se o jejich kvalitním zpracování.

David Zouhar

Elen Sedláková

Ema Slezáková

Emili Slouková

Klára Ježková

Marie Ševčíková

Matyáš Piňos

Michal Školař

Monika Kolmačková

 

E. Veselá