Jdi na obsah Jdi na menu

Projekt Člověk a jeho okolí ve 3. třídě

Projektovému vyučování jsme se věnovali celý týden. Je to vděčné téma pro zpracování, tak jsme si to náležitě užili. V prvouce se zabýváme tělem člověka a jeho částmi. Těchto znalostí jsme využili při kresbě. Zároveň jsme si zopakovali slovní zásobu z anglického jazyka při pojmenovávání části hlavy. Každý žák se nakreslil a potom vypracovával svou myšlenkovou mapu. Zapisoval své kladné i záporné vlastnosti, co ho baví, nebaví, jaké má zájmy a popisoval svůj vzhled. Na základě těchto informací sestavil krátké vyprávění o sobě.

        Další aktivity směřovaly k rodině každého žáka. Nejdříve jsme si podle doplňovačky zopakovali jednotlivé členy rodiny a potom každý vytvářel svůj rodokmen. Podle něho opět žáci zapisovali krátké vyprávění o své rodině. Formou tzv. pětilístku popisovali oblíbeného člena rodiny a kreslili obrázek. Téma rodiny jsme využili i při doplňování chybějících slov do básničky tak, aby se verše rýmovaly. Byla to básnička Jiřího Žáčka s názvem Kolik tet má Agáta. Básničku jsme se naučili zpaměti.

        Protože v matematice počítáme do 1 000, rozhodli jsme se, že změříme, jak kdo je ve třídě vysoký. Údaje jsme zapisovali na tabuli, tvořili jsme k nim slovní úlohy a řešili je. Nezapomněli jsme ani na obrázkové počítání motivované postavou člověka.

        Zopakovali a napsali jsme si základní anglické fráze, kterými jsme zjišťovali jméno, věk a bydliště žáka. Poslechli jsme si i písničku J. Uhlíře a Z. Svěráka pod názvem Naše rodina šílí.

        Součástí projektu byla i práce s robotickou včelkou. Využili jsme kartiček s obrázky členů rodiny a budovy školy, zasunuli jsme je do fólie a programovali nejkratší a nejdelší trasy do školy a ze školy.

        Na závěr projektu jsme všechny materiály, které jsme vytvořili, využili při výtvarném zpracování projektu a jeho prezentaci.

        Netradiční vyučování děti bavilo a každý den utekl velmi rychle. Všichni byli spokojeni s výsledkem svého snažení.

 

Jana Kolmačková, učitelka 3. třídy

Fotografie ZDE