Jdi na obsah Jdi na menu

PROJEKTOVÝ TÝDEN – 4. TŘÍDA

9. 5. 2023

V týdnu od 17. do 21. 4. 2023 probíhala výuka ve čtvrté třídě trošku jinak. Celý týden jsme se zaměřovali na přírodu kolem nás, zejména pak na její ochranu.

     V českém jazyce jsme četli povídky a příběhy z lesa, vyhledávali informace v encyklopediích, časopisech a na internetu.

     V matematice se počítání neobešlo bez přírodnin. Tentokrát se sčítaly a odčítaly skupiny živočichů, rostlin a kamenů. Také jsme pracovali v programu ALF a rozvíjeli digitální kompetence dětí.

     V anglickém jazyce žáci plnili pracovní listy na téma zvířata - animals. U pracovních listů si vyzkoušeli vyhledávání slovíček v různých typech slovníků, nejlépe se dětem pracovalo s online slovníkem. Dále jsme v hodině procvičovali v programu Alf na téma animals, spojili jsme práci s textem, vyhledávání informací, komunikační schopnosti a digitální kompetence.

     V hodinách ČAJS – tedy ve vlastivědě a přírodovědě jsme se naučili pracovat s mapou v přírodě. Ve zbývajícím čase žáci zpracovávali samotný výstup formou plakátů.

                V informatice žáci vyhledávali na internetu prvky systému, který si sami zvolili (např. květiny, houby, plazi) a následně je třídili podle zvolených kritérií. Ve vhodném editoru pak tyto systémy vizualizovali.

     Také výtvarná výchova byla přírodou nabytá. Děti vyráběly obrázek z přírodnin.

     Celý projektový týden byl zakončen Dnem Země, ochranou přírody a úklidem obce a okolí. Děti práce moc bavila, tento týden nám utekl jako voda a už se těšíme na další projekty. 

 

Za žáky a vyučující ve 4. třídě Mgr. Karla Cabalová, tř. učitelka

Fotografie ZDE