Jdi na obsah Jdi na menu

Projektový týden Antika

Žáci 6. třídy se ve dnech 17. 4. – 20. 4. průřezově v mnoha vyučujících předmětem zabývali antikou. A co vše dělali?

V tělesné výchově si hráli na olympijské hry, zkoušeli svou vytrvalost, zdatnost a čestnost. Ve výtvarné a hudební výchově se zabývali antickým uměním – malovali ilustraci k vybrané pověsti a při poslechu antické hudby se snažili nakreslit, jak si představují Paní Hudbu - antickou hudební múzu Euterpé.

V hodinách fyziky žáci viděli video - Byl jednou jeden vynálezce - Archimédes a další řečtí objevitelé, následně zaznamenali, co si zapamatovali – s nadšením pracovali ve skupinách a živě diskutovali. Další hodinu vyhledávali na školních tabletech informace o objevech z období antiky, které změnily chod celého světa - akvadukt, hypokaust, římské číslice a lékařské nástroje.

V angličtině zhlédli videa na téma olympijské hry a plnili kvíz s možností výběru.

Ve VKO se děti seznámily s antickou filozofií a získali povědomí o Sokratovi, Pythágorovi, Aristotelovi, Platónovi a Diogénovi. Děti pracovaly s knihami i internetem (vyhledávání, Youtube videa) 

V hodině českého jazyka v mluvnici poznávali podmět a přísudek ve větách o antických bozích a v hodině slohu právě antickým bohům psali dopis – v Office 365. V literatuře pracovali s texty ze Starých řeckých bájí a pověstí a interaktivně pracovali s porozuměním textu.

V hodině informatiky vyhledávali informace a například do tabulky zaznamenávali formou podvojného deníku své dojmy z četby Starých řeckých bájí a pověstí.

V ČASP excelentně vyřešili Alfa na téma antické domy a dále samostatně tvořili v Office 365 – samozřejmě také na téma antické bydlení a život běžných lidí.

V dějepise pokračovali v probírané látce a doplňovali pracovní listy.

Doufáme, že si šesťáci tento týden užili a obohatili se o nové poznatky a dovednosti.

Žákovské práce:

Klára JežkováEma SlezákováKlára Ježková - dopisEma Slezáková - dopisMichal Školař - dopisAnna Štrossová - dopisAneta Bezděková INFMatyáš Piňos INFMarie Ševčíková INF

Učitelé zapojení do projektu v 6. třídě

Fotografie ZDE