Jdi na obsah Jdi na menu

Projektový týden ZÁMOŘSKÉ OBJEVY v 7. třídě

V týdnu od 5. do 9. června 2023 probíhal v 7. třídě projekt ZÁMOŘSKÉ OBJEVY.

V hodině literatury se žáci vžili do role novodobých cestovatelů, seznámili se s dvojicí legend v této oblasti Miroslavem Zikmundem a Jiřím Hanzelkou. Společně četli a interpretovali text ukázky z jejich cestopisu Za lovci lebek. Následně pak samostatně písemně odpovídali na některé otázky. Správnost odpovědí byla podmíněna předchozí prací s textem.

Ve výtvarné výchově se žáci tématu věnovali dvakrát - nejprve všichni vytvářeli vlajky pro svoji loď. Tou lodí se stal robot Vex, kterým v informatice podnikali zámořské cesty (naprogramování cesty). Podruhé každý žák ve výtvarné výchově přímo vytvářel model své zámořské lodi s několika vlajkami a plachtami. Lodě se jim moc povedly.

V matematice žáci ve dvojicích řešili matematické křížovky, rébusy a příklady. Výsledkem byly letopočty, jména, výrazy a slova mající souvislosti s dobou zámořských objevů. Jejich význam potom žáci hledali a zpracovávali s pomocí PC, čímž došlo k procvičení digitálních kompetencí žáků.

V hodině přírodopisu jsme se v projektu Zámořské objevy soustředili na rostliny, které při těchto objevech byly získány a následně využity. Žáci pracovali ve skupinkách, vyhledávali na tabletech a třídili informace,
odpovídali na otázky a zjištěné údaje si ústní formou předávali.

V hodině VKO žáci propojili téma zámořských objevů s právem, zhlédli krátkou episodu seriálu s tématem vzpoury na lodi a právního řešení problému. Podobný soud si pak vyzkoušeli sami.

O se tká anglického jazyka, tak žáci sedmé zpracovávali projektové téma Zámořské objevy během necelých třech vyučovacích hodin, ve kterých museli dokázat orientaci v anglickém textu, vyhledávat informace na sociálních sítích, tyto informace třídit a upravovat. Konkrétní období, které bylo zpracováváno, byla doba vlády Alžběty I, která podporovala i finančně zámořské plavby některých průzkumníků či badatelů (Francis Drake, John Hawkins, Walter Raleigh). I přestože mnozí pracovali v časové tísni, neboť chtěli odvést kvalitní práci a nezklamat, tak se jim práce opravdu dařila a bude vystavena pro potěchu oka všem pro příští školní rok.

 

Pavel Přikryl, garant projektového týdne ZÁMOŘSKÉ OBJEVY

Fotografie ZDE