Jdi na obsah Jdi na menu

ZLATÁ LIPOVÁ RATOLEST 2023 zná své vítěze

V pátek 28. dubna 2023 proběhl v ZŠ a MŠ Lipovec 2. ročník soutěžní recitační přehlídky ZLATÁ LIPOVÁ RATOLEST.

Cílem, stejně jako v loňském premiérovém ročníku, bylo zvýšení zájmu o mateřský jazyk a literaturu jako takovou, rozvoj rétorických a obecně vyjadřovacích schopností dětí, zintenzivnění kulturního povědomí u žáků 1. a 2. stupně ZŠ, užší sepjetí s místem bydliště a nejbližším okolím a v neposlední řadě také vhodně zvolená pozitivní propagace školy a jejích aktivit.

Soutěžící se představili v pěti kategoriích. První kategorii tvořili žáci 1. třídy, druhou děvčata a chlapci z 2. a 3. třídy, třetí kategorii reprezentovali recitátoři ze 4. a 5. třídy. Žáci 2. stupně se seskupili do 4. kategorie (6. a 7. třída) a 5. kategorie (8. a 9. třída).

Svoje příspěvky si mladí dramatičtí umělci vybrali z pestré škály možností, kterou představovaly básně převážně českých klasických i moderních autorů (Mácha, Hrabě, Seifert, Žáček…). Nechyběla však ani vlastní tvorba.

Výkony posuzovala porota ve složení: ředitel školy Tomáš Vintr, zástupkyně zřizovatele školy – členka rady obce Lipovec Petra Košťálová a Kateřina Veselá – bývalá dlouholetá učitelka češtiny v lipovecké škole a v současnosti zástupkyně ředitele ZUŠ Jedovnice.

Moderování se ujal iniciátor akce Pavel Přikryl, jež učí v Lipovci český jazyk a literaturu.

Přihlíželo publikum, které tvořili nejen spolužáci recitátorů, ale v případě převážně 1. stupně také rodiče a prarodiče.

Zasloužené zlaté ratolesti vítězů v podobě originální umělecké plakety z dílny Lucie Pernicové, dárkové knižního sady a diplomu si odnesli: Filip Kolář (1. kategorie), Pavel Trněný (2. kategorie), Erik Školař (3. kategorie), Elen Sedláková (4. kategorie) a Valerie Koníčková (5. kategorie).

Velkou pochvalu si však za svoje výkony zaslouží všichni účinkující.

Poděkování patří i organizátorům akce, což v případě lipovecké základky jsou vlastně všichni členové pedagogického sboru.

Recitační přehlídka splnila v plném rozsahu výše uvedený záměr, a proto si zaslouží mít pokračování v podobě dalších ročníků.

 

Mgr. Pavel Přikryl

Fotografie ZDE