Jdi na obsah Jdi na menu

11. 11. 2007

Zde je několik zmínek o historii lipovecké školy tak, jak ji zachytila lipovecká kronika. Omlouváme se za neucelený souhrn informací, které byly zapisovateli vkládány postupem jednotlivých let.

Historie školy 

V roce 1804 byla v naší obci vystavěna jednotřídní škola "pod Vaňkovy". V této nové škole se nejen učilo, ale konávala se zde i úřední rychtářská jednání. Roku 1877 se rozšiřovala a upravovala silnice k Rozstání, avšak nejvýznamnější stavbou bylo vybudování nové dvoutřídní školy na místě původní jednotřídky z roku 1804. ObrazekV roce 1899 byla při silnici k Rozstání postavena nová čtyřtřídní škola, jelikož stará škola z důvodu neustále přibývajícího počtu žáků nevyhovovala. V roce 1937 byla přestavována a upravována lipovecká škola. 19.září měla být slavnostně otevřena, ale pro smutek nad úmrtím prezidenta T. G. Masaryka byla slavnost odložena na 31.října. Jako blýskání na lepší časy bylo zřízení měšťanské školy, která začala v Lipovci fungovat 1.září 1945, a do které též chodili žáci z Ostrova, Holštejna, Baldovce, Rozstání a Kulířova. V roce 1966 se prováděla přístavba školy a 1.září 1967 bylo zahájeno vyučování v přístavbě školy. V roce 1968 probíhala nadstavba 2.patra školy, která byla do zahájení nového školního roku téměř hotova.Obrazek Roku 1974 začaly do lipovecké školy chodit děti z Holštejna a děti v 6.-8.ročníku ze Senetářova, o rok později i žáci z Kulířova. 8.září 1985 se konaly oslavy 200 let školství v Lipovci, spojené se sjezdem rodáků. V roce 1990 byla zahájena přístavba školy, kterou zajišťovala Drobná provozovna místního hospodářství v Lipovci. Při zahájení nového školního roku již do naší školy nechodili žáci ze Senetářova, kteří přešli do Podomí. V roce 1992 se pokračovalo i v přístavbě školy. 28.prosince 1993 byla do užívání slavnostně předána přístavba I.etapa Základní školy v Lipovci, která tak získala tělocvičnu, plynovou kotelnu, družinu mládeže, dvě dílny a kabinety. Skončilo tak provizorní umístění některých učeben v sokolovně, jež bylo z hlediska vzdálenosti od školy nevýhodné.

Obrazek

Roku 1998 byla dokončena II. etapa přístavby školy, k předání do provozu došlo 1.září. Roku 1999 byly zahájena rekonstrukce staré části základní školy. Rok 2001 byl prvním rokem nového století a tisíciletí. A zde končí historie a začíná současnost.........