Jdi na obsah Jdi na menu

Nejčastější dotazy k zápisu k povinné školní docházce

16. 2. 2021

Nejčastější dotazy k zápisu k povinné školní docházce 

* Pojem rodič použitý v textu zahrnuje též zákonného zástupce dítěte.

 

Musí se rodiče a zapisované dítě dostavit k zápisu osobně?

Ano, v případě klasického zápisu se musí dostavit jeden z rodičů společně se zapisovaným dítětem.

 

Co je třeba s sebou k zápisu přinést?

Rodič musí mít s sebou svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, písemnou žádost o přijetí nebo o odklad dítěte (formuláře obdrží v MŠ Lipovec, popř. v sekretariátu ZŠ Lipovec). V případě žádosti o odklad je třeba také přinést 2 odborná doporučení.

 

Může se dostavit dítě s rodičem k zápisu do naší školy, přestože patří do jiné spádové školy?

Ano, rodič má ze zákona možnost vybrat si jakoukoli školu.

 

Může se dostavit dítě s rodičem k zápisu do jiné školy, přestože spádově patří k nám?

Ano, rodič má ze zákona možnost vybrat si jakoukoli školu. Vedení vybrané školy bude dle zákona naši školu o přijetí informovat.

 

V kolik hodin je třeba přijít?

Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2022/2023 probíhá v pondělí 11. dubna 2022 v době od 13.00 hod do 16.00 hod ve třídě I. stupně Základní školy a Mateřské školy Lipovec. Místo popř. jakákoli další změna bude včas upřesněna na www stránkách školy.

Pokud z vážných důvodů (např. nemoc) není tento termín možný, rodiče oznámí tuto skutečnost vedení školy a bude jim nabídnut náhradní termín zápisu (letos 19. 4. 2022 od 15 do 16 hodin).

 

Bude u zápisu dítě samo nebo bude rodič s ním a může mu pomáhat?

Dítě pracuje s paní učitelkou, která se mu věnuje. Rodič bude ve stejné třídě, kde se zástupkyní ŘŠ vyřídí potřebné dokumenty. U zápisu je třeba ověřit připravenost dítěte na školní docházku, proto spolupráce dítěte s rodičem není žádoucí a možná. 

 

Může se při zápisu fotografovat či natáčet kamerou?

Ano, ale je třeba, abyste nerušili děti ani pedagogy. V případě, že se do záběru dostane někdo jiný než vaše dítě, jste si dle zákona o ochraně osobních údajů povinni vyžádat souhlas dané osoby s fotografováním/natáčením.

 

Musí umět dítě u zápisu číst a počítat?

Ne, to se bude učit ve škole. Je však velmi důležité, aby se dítě umělo soustředit a bylo schopné komunikovat s paní učitelkou. Dítě by mělo být schopno zorientovat se v prostoru (rozlišit nahoře, dole, vlevo, vpravo), mít jistou číselnou představu (kde je více puntíků, kde méně, rozlišit základní geometrické tvary, napočítat do 10...), prokázat znalost barev. Důležitá je také řeč. Proto nepodceňujte výslovnost svého dítěte a v případě obtíží navštivte ordinaci logopeda.

 

Musí dítě nastoupit do školy, i když zatím není pro školu přiměřeně vyspělé?

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze začátek povinné školní docházky odložit o jeden školní rok. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. I v případě, že zvažujete odklad povinné školní docházky, je třeba se s dítětem k zápisu dostavit. 

 

Jak se má postupovat v případě, když rodiče mají pochybnosti o tom, zda je jejich dítě dostatečně vyzrálé pro zahájení školní docházky? 

Pro odborné posouzení školní zralosti dítěte je potřeba navštívit pedagogicko-psychologickou poradnu. Využít můžete služeb poraden v Blansku, Vyškově, Boskovicích. K vyšetření je nutné se v poradně objednat. Vzhledem k velké vytíženosti poraden počítejte s objednací lhůtou až 3 měsíce, proto v případě pochybností kontaktujte poradnu s dostatečným časovým předstihem co nejdříve. K žádosti o odklad povinné školní docházky je třeba ještě posouzení dětského, nebo jiného odborného lékaře.

 

Co když dítě při zápisu neuspěje a nebude přijato do školy?

Nebojte se, nic takového se nemůže stát, škola se nemůže sama bez žádosti rodičů a potřebných doporučení rozhodnout, že málo připravené dítě do školy nevezme. Škola může na základě práce s dítětem upozornit rodiče na oblasti, ve kterých dítě ještě není plně připraveno, popřípadě doporučit návštěvu pedagogicko-psychologické poradny pro posouzení školní zralosti. Důvodem k nepřijetí dítěte mohou být velmi závažné speciální vzdělávací potřeby, u kterých škola není schopna zajistit požadovaná podpůrná opatření, a není schopna zajistit plnohodnotnou péči. Dalším důvodem pro nepřijetí žáka je naplnění kapacity ročníku.

 

Kdo rozhoduje o odkladu školní docházky?

O odkladu školní docházky rozhoduje ředitel základní školy na základě písemné žádosti rodičů a dvou odborných doporučení (posudku pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra a doporučení pediatra nebo odborného lékaře). Žádost s doporučeními je nutné doručit do školy do 30. dubna 2021.

 

V loňském roce mělo dítě odklad školní docházky, musí přijít znovu k zápisu?

Pokud se dítě v předchozím roce dostavilo k zápisu ke školní docházce, nemá zákonnou povinnost se k zápisu letos dostavit znovu. Důrazně však doporučujeme se v letošním roce k zápisu opětovně dostavit. V případě, že dítě v předchozím roce dostalo odklad školní docházky na jiné než naší škole, přineste s sebou rozhodnutí o odkladu z loňského roku.