Jdi na obsah Jdi na menu

Činnost kroužku II.

26. 5. 2015

firma.png

Činnost kroužku II.

 

V dalších hodinách činnosti jsme především zpracovávali jednotlivé sektory ve firmě a dospěli jsme k závěru, že firma Aleki s.r.o. bude mít následující podobu. Žáci se učí k jednotlivým sektorům vyhledávat a třídit dané informace. Umí chápat jednotlivé aspekty charakterů pracovních činností.

 

Rozdělení činností jednotlivých pracovních pozic:

 

Ředitel, jednatelé firmy:

 • Vyjednávání, zastupování zájmů firmy
 • Řízení, plánování, organizování
 • Provádění rozborů, analýz a z toho plynoucích návrhů
 • Marketing
 • Obchod

 

Sekretariát firmy (zde je současně vykonávána i činnost účetní firmy,1 osoba sídlí ve firmě,2.osoba jako externí pracovník):

 • Obsluha zákazníků
 • Evidování, dokumentace, správa
 • Vyjednávání, zastupování něčích zájmů

 

Právní oddělení (firma nemá vlastní právnické oddělení, spolupráce s externí firmou)

 

Personální oddělení:

 • Řízení, plánování, organizování veškeré personální činnosti
 • Evidování, dokumentování, správa
 • Vyjednávání, zastupování něčích zájmů
 • Přijímání a propouštění zaměstnanců
 • Spolupracuje s mzdovým oddělením
 • Zajišťuje školení zaměstnanců a jiné vzdělávací aktivity vedoucí ke zvýšení kvalifikace zaměstnanců, výchova a vzdělávání

 

Obchodní oddělení, oddělení marketing: Vzhledem k malé velikosti firmy jsou potřeby obchodu a marketingu přesunuty na jednatele společnosti. Potřeby pro oddělení servisu a pneuservisu si zajišťují vedoucí daného oddělení.

 

Pro chystanou tiskovou podobu jsme se pokusili zhodnotit v rámci dotazníku a následné diskuze klady a případná rizika fiktivní firmy v praxi.

 

Přínos:

 • Zisk povědomí o zakládání firmy

 

 • Reálná představa o fungování firmy

 

 • Ucelená představa o jednotlivých činnostech ve firmě

 

 • Ocenění pracovní náročnosti ve firmě

 

 • Marketing, obchod, reklama – složitost nebo jednoduchost?

 

 • Rozvíjení různých schopností a dovedností – komunikace, svědomitost, píle, obětavost

 

 • Rozvoj osobnosti, kreativita

 

Rizika:

 • Špatný podnikatelský záměr

 

 • Výběr špatné oblasti pro podnikání

 

 • Nedokonalá struktura podniku, zaměstnanci

 

 • Špatný marketing, filosofie firmy, komunikace

 

 • Nedostatečné finanční krytí – insolvence, exekuce, osobní bankrot

 

 • Preference podnikání před státním sektorem