Jdi na obsah Jdi na menu

Vzdělávací pobyt pro učitele

30. 11. 2015

bez-nazvu.png

Imroving learning teaching

zlepšování učení jazyků

CZ.1.07/1.1.00/56.0536

 

Další vzdělávání pro učitele cizích jazyků

 

Ráda bych napsala pár slov o možnosti, která se mi naskytla a já ji využila díky poskytnutým financím na projekty pro školství a díky pomoci kolegyň a kolegů. Dva týdny plné zkušeností a bohaté na zážitky strávené v Londýně, kde jsem docházela do Centre of English Studies, Wimbledon School na jazykový kurz. Poznáte mentalitu, chování lidí jiných národností, jejich názory a zvyky.

 

Intenzivní kurz anglického jazyka probíhal od 21.9. do 2.10.2015 v pondělí až pátek od 9.30 do 13.00 a v úterý, středu a čtvrtek i odpoledních hodinách od 14.00 do 16.30. První den, na základě výsledků psaného testu, jsme byli zařazeni do skupin dle úrovně znalostí. V dopoledních hodinách se probírala mluvnice(vztažné věty, frázová slovesa apod.), následně procvičovala na cvičeních a článcích včetně používání vhodné slovní zásoby, zařazena i poslechová cvičení. Témata byla celosvětová, např.Svátky, Události v historii zemí apod. Studentů ve třídě bylo cca 12, což považuji za velice efektivní. Odpolední vyučování probíhalo formou komunikace a her v počtu 6 studentů. Pro zlepšování komunikace neboli konverzace v cizím jazyce, je tento počet více než přínosný. V pátek na základě výsledků psaných testů, ústního pohovoru a průběžných výsledků týdenní práce jsme my, studenti, byli ponecháni či přeřazeni do jiných skupin, tzn.proběhlo přehodnocení dle aktuální úrovně znalosti anglického jazyka. Alespoň jsem si také po delší době vyzkoušela, jaké to je, být studentem.

 

Kurz byl zaměřen na znalost anglického jazyka a jeho používání. Práce skupinová, projektová či ve dvojicích, s textem v učebnici, novinami, poslechovými nahrávkami či kopírovatelným materiálem. Kurz hodnotím pozitivně a neshledávám negativa, velký přínos pro komunikační dovednost učitele včetně používání správných mluvnických pravidel. Lektoři byli rodilí mluvčí s patřičnými pedagogickými a jazykovými znalostmi a zkušenostmi.

 

Jazykový kurz umožnil další vzdělávání pedagogů a to přímo v praxi, což by mělo mít samozřejmě vliv na kvalitu výuky cizího jazyka, neboť i učitel musí být vybaven kompetencemi komunikativními, sociálními, pracovními apod a zkušenosti jsou nenahraditelné. Kdyby se tato možnost vzdělávání objevila v pracovním procesu pravidelně nebo opakovaně, rozhodně by to byl přínos pro vývoj a zkvalitnění vědomostí učitelů, zejména učitelů cizích jazyků. Každopádně je úžasné, že se tato možnost naskytla a díky všem, kteří pomohli tento projekt zrealizovat.

 

Mgr I. Hallová