Jdi na obsah Jdi na menu

Ukončení projektu Podpora vzdělávání žáků ( Šablony I.)

25. 8. 2019

Ukončení  projektu  Podpora  vzdělávání  žáků  ( Šablony  I.)

 Základní škola a Mateřská škola Lipovec se jako většina škol v republice zapojila do projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ, který vyhlásilo MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání . Dne 1.2.2017  jsme zahájili realizaci tohoto projektu na naší škole a uskutečnění všech aktivit v rámci projektu bylo ukončeno 31. 1. 2019.

Projekt byl zaměřen zejména na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, spolupráci s rodiči dětí a žáků, spolupráci pedagogů při přípravách a při výuce a při rozvoji čtenářské a matematické gramotnosti, podporu výuky žáků ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím doučování a na  realizaci klubů zábavné logiky a deskových her a čtenářských klubů na škole.

Projekt na naší škole jsme nazvali  Podpora vzdělávání žáků a byla v něm  zapojena naše mateřská i základní škola  a téměř všichni pedagogové.

V mateřské škole jsme uskutečnili v rámci projektu několik setkání s rodiči a  hlavně jsme se soustředili na další vzdělávání pedagogických pracovníků – naše paní učitelky absolvovaly během projektu 528 hodin vzdělávání. Zúčastnily se vzdělávacích kurzů zaměřených na osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů, matematickou pregramotnost, inkluzi, prevenci logopedických vad, práci s dvouletými dětmi a individualizaci vzdělávání v MŠ. Všechny získané poznatky byly kladně hodnoceny a byly  postupně uplatňovány v praxi . Jsou  přínosem nejen pro naše učitelky, ale hlavně pro děti.

V základní škole proběhlo také vzdělávání pedagogických pracovníků, ale v mnohem menší míře –  někteří učitelé absolvovali vzdělávání na téma inkluze  a  čtenářská  gramotnost, celkem v rozsahu 80 hodin. Mnohem více jsme se věnovali přímé práci se žáky – bylo odučeno celkem 272 hodin doučování pro žáky ohrožené školním neúspěchem, proběhlo 32 hodin čtenářského klubu a 96 hodin klubu her a logiky. Dále ve velké míře učitelé spolupracovali při přípravách na vyučovací hodiny a v různých formách spolupráce a reflexe. Ve více než 390 hodinách pedagogové naší školy uplatňovali metody CLIL, tandem a různé formy společné spolupráce , reflexe, analýzy, autoevaluace a vytvářeli portfolia. Zapojeni do projektu byli všichni žáci naší školy a v téměř všech předmětech probíhaly aktivity spojené s tímto projektem.

Chtěla bych poděkovat všem pedagogickým pracovníkům naší základní i mateřské školy za účast a zapojení se do tohoto projektu. Stálo je to  nemálo sil a hodně času, ale výstupy ze všech aktivit jsou přínosem nejen pro ně samotné, ale hlavně pro naše děti a žáky a určitě budou mít pozitivní vliv na naši další práci a výsledky našich žáků.

 

                                                                             Mgr. Hana Buchtová, hlavní koordinátor projektu.