Jdi na obsah Jdi na menu

Projekt Podpora vzdělávání žáků II ( Šablony II )

25. 8. 2019

Projekt  Podpora vzdělávání žáků II  ( Šablony II )

 

 MŠMT opět vyhlásilo v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Výzvu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II. Jelikož na naší škole 31. 1. 2019 skončil předchozí projekt Šablony I., požádali jsme také o tuto další dotaci. Naše žádost byla schválena, a proto                                                                                                                                                 jsme od 1. 8. 2019  zahájili realizaci tohoto nového projektu na naší škole.

Projekt je tak jako jeho předchůdce zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, spolupráci s rodiči dětí a žáků, nové metody a formy práce při výuce, spolupráci pedagogů při přípravě a výuce a při rozvoji čtenářské a matematické gramotnosti, podporu výuky žáků ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím doučování a na realizaci klubů zábavné logiky a deskových her, klubu komunikace v cizím jazyce a a klubů občanského vzdělávání a demokratického myšlení na škole. Navíc je zde hodně kladen důraz na polytechnickou výuku a zapojení prvků této výuky do vzdělávacího procesu nejen na škole, ale také i ve školce. Jsou zde zavedeny v hojné míře projektové dny ve škole i mimo školu, účast odborníků z praxe ve vyučování, setkávání s odborníky, rodiči i veřejností, komunitně osvětová setkávání. Důraz je opět kladen i na další vzdělávání pedagogických pracovníků v nejrůznějších oblastech, jako je inkluze, výuka cizích jazyků, čtenářská a matematická gramotnost                  a pregramotnost, karierní poradenství, polytechnické vzdělávání a projektová problematika apod.

Do projektu Podpora vzdělávání žáků II je zapojena naše mateřská i základní škola  a  projekt na naší škole bude probíhat  do 31. 7. 2021.

 

 

 

                                                                                                  Mgr. Hana Buchtová

                                                          koordinátorka projektu na ZŠ a MŠ Lipovec