Jdi na obsah Jdi na menu

Projekt Podpora vzdělávání žáků III ( Šablony III )

11. 10. 2021

MŠMT opět již po několikáté vyhlásilo v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání výzvu pro školy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ III. Tyto výzvy jsou dobrou příležitostí, jak získat finanční prostředky pro aktivity a práci se žáky a jak výuku žákům zpestřit a obohatit, a proto se všech předcházejících výzev  ( od roku 2011) vždy naše škola zúčastnila.

Předchozí projekt Šablony II úspěšně skončil na naší škole 31. 8. 2021, proto  jsme požádali v květnu 2021  také o tuto další dotaci. Naše žádost byla úspěšně schválena a od 1. 9. 2021  jsme mohli zahájit realizaci tohoto nového projektu Šablony III na naší škole.

Projekt je tak jako jeho předchůdce zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, spolupráci s rodiči dětí a žáků, nové metody a formy práce při výuce, spolupráci pedagogů, podporu výuky žáků ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím doučování a na realizaci klubů zábavné logiky a deskových her. Navíc je zde hodně kladen důraz na polytechnickou výuku a zapojení prvků této výuky do vzdělávacího procesu nejen na škole, ale také i ve školce. Jsou zde zavedeny v hojné míře projektové dny ve škole i mimo školu, účast odborníků z praxe ve vyučování, setkávání s odborníky, rodiči i veřejností . Tyto projektové dny se nám hodně osvědčily a jsme rádi, že v nich můžeme pokračovat i nadále.

Do projektu Podpora vzdělávání žáků III je zapojena naše mateřská i základní škola  a  projekt na naší škole bude probíhat  do 30. 6.  2023.

 

 

 

                                                                                                  Mgr. Hana Buchtová

                                                          koordinátorka projektu na ZŠ a MŠ Lipovec