Jdi na obsah Jdi na menu

Den vzniku ČSR v lipovecké základní škole

31. 10. 2023

Nejdůležitější událost moderních československých a českých dějin - vznik samostatného československého státu (28. 10. 1918) - si žáci ZŠ a MŠ Lipovec připomněli ve středu 25. října 2023 prostřednictvím celoškolního projektového dne, který dostal pojmenování HURÁ! MÁME REPUBLIKU!

 

Dívky a chlapci z první třídy na ČT Edu zhlédli různá videa (co slavíme za svátek, kdo to byl T. G. Masaryk, státní symboly). Toho využili při besedě a opakování formou puzzle, omalovánek, tvoření -  věneček z lipových ratolestí, trikolóra. Výsledkem se stala kniha složená z jednotlivých částí celodenní práce.

Druhákům pejsek s kočičkou z Čapkovy pohádky povyprávěli, jak oni slavili 28. říjen. Děti si vyrobily své první minilapbooky k oslavě svátku republiky a prostřednictvím osmisměrky se seznámily s naším prvním prezidentem. Robotická včelka Bee-bot dětem představila nejen státní symboly. Dopoledne jim uteklo jako voda a druhá třída už ví, kdy a proč naše republika slaví narozeniny. 

Žáci ve třetí třídě počítali, kolikáté narozeniny naše republika slaví. Její tvar znázorňovali pomocí švihadla a na lístečky psali, které části ji tvoří. Vybarvovali kraj, v němž žijí, a vyznačovali svoji obec. Hledali státní symboly v osmisměrce a následně skládali, lepili a vybarvovali státní vlajku. Doplňovali i text hymny. Též vyšívali lipové listy a lepili je na náš národní strom. Nakonec napsali přáníčko k narozeninám.

Čtvrťáci si hned ráno založili myšlenkovou mapu, do níž během dne doplňovali zajímavé informace o 28. říjnu a TGM. Pracovali s textem, počítali s prvorepublikovými cenami, rýsovali vlajku, vytvářeli vlastní
státní znak. Celý projektový den zakončili vyhodnocením myšlenkových map a galerií dětských státních znaků.

Žáci páté třídy vhodně využili výukový kanál ČT Edu a společně viděli pořad Vznik ČSR a Tomáš Garrigue Masaryk s řadou ukázek a zajímavostí na dané téma. Dále vypracovávali prezentace o vzniku ČSR, včetně pracovních listů. Nechyběla skupinová práce - Výloha ČSR - co nás ve světě prezentuje. Na závěr bohatého programu se naučili oblíbenou píseň prvního prezidenta - Ach, synku, synku.

 

Činnost žáků 2. stupně probíhala v několika krocích.

V přípravné fázi si každá třída vytvořila šablonu jednoduché papírové schematické „LÍPY“ (tradiční, symbolický strom), která sloužila jako základní „nosič“ výstupů z následujících fází. Současně získali žáci od svých třídních učitelů důležité informace o projektu jako takovém (historický, společenský a kulturní kontext událostí 28. října 1918, vhodné informační zdroje, materiálně technické potřeby, organizační zabezpečení). V dalších čtyřech fázích jednotlivé třídní kolektivy (rozdělené do menších pracovních skupin) „rotovaly“ v hodinových intervalech po specifických pracovištích (jazyková učebna, učebna výpočetní techniky, učebna výtvarné výchovy, přírodopisná učebna), kde plnily konkrétní programové úkoly, které připravili jednotliví učitelé. Náplň těchto úkolů byla velmi pestrá, vedena snahou informovat, motivovat, zaujmout i pobavit. Konkrétně: 1. udělovaná státní vyznamenání (žáci dostali šablonu pro vytvoření Řádu bílého lva či jiné medaile nebo ocenění, které uděluje prezident ČR, výtvarně zpracovali, sepsali z poskytnutého materiálu další možná ocenění, která jsou v tento den udělována); 2. práce ve výukovém programu ALF na téma vznik Československa, hra AZ kvíz z ČT Edu, stahování krátkých videí, otázky k osobnosti T. G. Masaryka; 3. vypracování medailonků (slide v Power-Pointu) o významných osobnostech vzniku ČSR (celkem deset námětů); 4. státní symboly (žáci zhlédli krátké video z ČT Edu o státních symbolech, obdrželi pracovní list s otázkami, který vyplnili s pomocí vyhledávání informací na internetu, vymalovali státní znak, tři polohy vlajky a také řešili tajenku). Maximálně bylo využíváno moderní technické vybavení školy (PC, tablety, dataprojektory, interaktivní tabule…). Závěrečná fáze se na 2. stupni nesla ve znamení „vysázení“ řady lip v prostorách školy, které tímto splnily výše uvedený prvotní úkol - nést výstupy z jednotlivých částí projektu.

 

Cíl projektového dne - výukově tvůrčí oslava vzniku Československa - byl komplexně naplněn.

Atmosféru zachycuje fotogalerie.

 

Pavel Přikryl, garant projektu

Fotografie ZDE