Jdi na obsah Jdi na menu

Evropský den jazyků v lipovecké základní škole

3. 10. 2023

Stalo se již tradicí v ZŠ a MŠ Lipovec věnovat každoročně 26. září celoškolnímu projektu DEN JAZYKŮ. Nejinak tomu bylo i letos.

Evropský den jazyků (EDJ) je den podpory jazykového vzdělávání v Evropě. Slaví se každoročně právě šestadvacátého září z iniciativy Rady Evropy. Jeho organizaci má na starosti Evropské centrum pro moderní jazyky, které sídlí v rakouském Štýrském Hradci. Mezi hlavní cíle této akce patří zvýšení povědomí veřejnosti o důležitosti jazykového vzdělávání, podpora vícejazyčnosti, mezikulturní porozumění, propagace jazykového a kulturního bohatství Evropy a také povzbuzení celoživotního jazykového vzdělávání ve škole i mimo ni.

 

Žáci lipovecké školy společně se svými učiteli pojali za hlavní úkol zevrubně představit jednotlivé státy, se kterými Česká republika sousedí. V rámci přípravy vylosovali třídní učitelé pro svoje žáky konkrétní země, a to tak že na 2. stupni deváté třídě připadlo Rakousko, osmákům Polsko, sedmákům Slovensko a šesté třídě Německo. Na 1. stupni dopadlo rozdělení států následovně: 2. třída - Rakousko, 3. třída - Polsko, 4. třída – Slovensko, 5. třída - Německo. Nejmladším děvčatům a chlapcům z první třídy byla vzhledem k jejich dosavadním zkušenostem s projektovou činností bez losu určena Česká republika.

Mezi očekávané výstupy byly napříč třídami zařazeny plakáty, obrázky, prezentace pomocí PC i bez použití výpočetní techniky, příprava typických jídel, společné povídání si apod.

 

A jaká byla konkrétní náplň Dne jazyků 2023 od první po devátou třídu?

 

V první třídě si děti vysvětlily význam slova jazyk, mateřský jazyk a také proč patří mezi slovanské národy. Seznámily se s našimi sousedy, jejich jazykem. Připomněly si české pohádky, říkadla, svátky, které během roku v ČR slavíme. Výstupy z této činnosti použili žáci při tvorbě plakátu. Své jméno vyjádřili prvňáčci vlastním obrázkovým písmem. V besedě s maminkou jedné z prvňaček paní Angelou Ursul, která pochází z Rumunska a ovládá řadu jazyků včetně ruštiny,  hledali podobná slova, naučili se ruskou říkanku, poslechli si pohádku O řepě v ruštině a v rumunštině. Sladkou odměnou pro děti byl myšák Miky z lineckého těsta, kterého pro děti upekla paní Ursul s Ariankou.

 

Druháci vytvořili "Buch" o Rakousku, kde ve dvojicích zpracovávali list do knihy z okruhu, který si vybrali - např. příroda, zábavní park Pratr, historie, osobnosti, typické jídlo, tradice apod. Knihu svázali, dozdobili společně vytvořenou vlajkou. Děti pracovaly se zaujetím, bažily po informacích, které si zvládaly vyhledat i na internetu, učily se německá slovíčka a práce je bavila.

 

Třetí třída posbírala velké množství informací o Polsku, včetně řady populárních poznatků (např. Ewa Farna, Bolek a Lolek, polská slovíčka atd.). Všichni pracovali s velkým zaujetím a nadšením.

 

Čtvrťáci propojili český jazyk se seznámením s hlavním městem Slovenska a slovenštinou. V rámci matematiky porovnávali naše a slovenská pohoří a jiné povrchové charakteristiky Slovenské republiky. Vytvořili plakáty (vlajka, zajímavá místa, památky, osobnost) a ve zbývajícím čase si pustili slovenskou píseň.

 

Páťáci se seznámili se Spolkovou republikou Německo. Ve skupinách pracovali na dílčích projektech. Informace získávali prostřednictvím internetu. Ochutnali také bavorskou pomazánku a hádali, z jakých ingrediencí je připravena. Nechyběl ani poslech pohádek bratří Grimmů.

 

Na závěr si děti z 1. stupně navzájem prezentovaly svoje poznatky na společném setkání.

 

Šesťáci pohostili kamarády výbornými jednohubkami se schwarzwaldskou šunkou, ale hlavně shromáždili spoustu německých reálií, které okořenili společným zpěvem veselé německé písničky a dokonce přednesem části dialogu z Goethova dramatu Faust.

Žáci ze sedmé třídy ve skupinách plnili řadu úkolů (tvorba vlastní prezentace, slovíčka, tvorba plakátů, učení se básniček a písničky i choreografie), které se týkaly Slovenské republiky. Spolužákům nachystali chutné chlebíčky s bryndzovou pomazánkou.

Dívky a hoši z osmé třídy vytvořili plakát s nejdůležitějšími údaji o Polsku. Z oblasti gastronomie upekli pirohy plněné povidly. Představili ukázky typických sladkostí - krowky a oplatky, které se dají koupit
i v Lipovci. Dále měli i ukázku polské měny - polský zlotý. Zpracovali také zajímavosti o polské armádě a e-sportu. 

Žáci deváté třídy připravili skvělý císařský trhanec, posbírali velké množství rozmanitých informací a zajímavostí o Rakousku. 

 

Veškeré poznatky zahrnuli žáci 2. stupně do jednotlivých třídních počítačových prezentací, které postupně představili svým spolužákům.

 

První z řady projektových dnů v lipovecké základní škole vrchovatě naplnil výše uvedené cíle a jistě významně přispěl k celkovému vědomostnímu i kulturnímu rozvoji všech žáků.

 

S přispěním členů pedagogického sboru ZŠ a MŠ Lipovec zapsal Pavel Přikryl

Fotografie ZDE